Internationellt

Höga vinster i amerikanska företag beror på försvagade löntagare

Rörelser som "Fight for 15", som kämpade för höjda minimilöner, tyder på en börjat till pånyttfödelse av den tillbakapressade amerikanska arbetarrörelsen. Foto: David Sachs / SEIU (CC BY-SA 2.0)
Staffan Marklund
Publicerad i
#154
Lästid 2 min

USA:s ekonomi uppvisar vissa orostecken, vilka skulle kunna peka på en annalkande krasch. Samtidigt hålls vinstnivåerna uppe genom att de amerikanska löntagarna har pressats tillbaka under de senaste decennierna.

Ett sätt att uppskatta aktiers värde och varna för att tillgångar tillskrivs högre värde på marknaden än vad de faktiskt kan ge utdelning för kallas för CAPE. CAPE beräknas genom att dela en akties aktuella pris med genomsnittliga företagsvinster under en period av tio år. CAPE uppfanns inte ursprungligen i syfte att varna för kommande krascher på aktiemarknaden, men historiskt sett har börskrascher föregåtts av kraftiga uppgångar i CAPE-värdena.

The Economist skriver att när CAPE-värdet är högt, tyder det på att investerare förväntar sig höga vinster. Idag befinner sig CAPE-värdet mitt i en historisk uppgång, vilket skulle kunna tyda på en övertro hos investerare och en annalkande krasch. Men The Economist menar att det inte handlar om övertro. Varför förväntar sig då kapitalägarna att få ut högre vinster i tider då hela samhällen stängs ned till följd av pandemin? The Economist förklarar det hela med att löntagarna i USA blivit svagare medan kapitalägarna blivit starkare.

Tidningen skriver följande: ”En anledning bakom [CAPE-]mätningens nuvarande styrka är att maktbalansen tycks ha skiftats till kapitalets fördel, och emot löntagarna, under de senaste årtiondena. Fackföreningarnas tillbakagång, samt Kinas inträde på den globala marknaden, har försvagat löntagarnas förhandlingskraft. Under de senaste 15 åren har företagsvinsterna regelbundet motsvarat 10 % av USA:s BNP, och legat på en betydligt högre nivå än mellan 1960 och 2000”.

Lewis Maltby, ledare för det nationella arbetsrättinstitutet, gav ut en bok redan 2010 som visade på hur svag anställningstryggheten är i USA. Han pekar på fall där människor har avskedats för att de druckit öl på fritiden eller haft reklam för etablerade vänsterpolitiker på sina privata bilar.

Samtidigt har det, under de senaste åren, skett en början till återfödelse för den amerikanska arbetarrörelsen. Sedan 2012 har gräsrotsrörelsen ”Fight for 15” kämpat för höjda minimilöner för anställda inom exempelvis snabbmatsbranschen och vid supermarkets. I slutet av 2018 vann rörelsen en viktig seger i och med att e-handelsjätten Amazon gick med på att höja minimilönerna för 350 000 anställda i USA till 15 dollar i timmen.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.