Inrikes

Ungdomsarbetslösheten har ökat under pandemin

Arbetslösheten bland unga har ökat under pandemin. Foto: Jonas Allert / Unsplash.com
Tomas Westerström
Publicerad i
#155
Lästid 2 min

Färska siffror från SCB visar att arbetslösheten inom åldersgruppen 15-24 år nu är uppe i 24,4 procent. Detta motsvarar 143 000 personer. Detta är en ökning med 14 000 sedan februari 2020. Coronapandemin är en av orsakerna bakom den ökande ungdomsarbetslösheten. Många ungdomars väg in i arbetslivet går via hotell- och restaurangbranschen som drabbats hårt av pandemin.

Förutom de ekonomiska konsekvenserna, för den arbetslöse såväl som för samhället, så ger arbetslöshet även konsekvenser för den arbetslöses hälsa och välbefinnande enligt studier. Därmed innebär en stigande arbetslöshet oundvikligen en ökad belastning på sjukvården.

En studie från Umeå universitet som presenterades 2019 kunde bland annat visa att andelen som upplever problem med ångest och depression är 24 procent högre bland arbetslösa än bland arbetande. Studien fokuserade på arbetslöshetens hälsoeffekter utifrån självskattningar. Den påvisade att ”hälsorelaterad livskvalitet” (ett mått som ofta används inom hälsoekonomisk forskning) försämrades med 9,6 procent vid arbetslöshet.

Enligt en annan studie så kan arbetslöshet vara en starkt bidragande orsak till självmord. Studien bygger på arbetslöshets- och självmordsstatistik från 63 länder mellan åren 2001 och 2011 och visar ett skrämmande resultat. Enligt studien så kunde hela 45 000 av 233 000 självmord kopplas ihop med arbetslöshet – nästan vart femte fall!

Detta understryker att frågan om att bekämpa arbetslösheten är en fråga på liv och död.

Lämna en kommentar