Inrikes

Djup splittring inom LO – som kan drabba S i valet

Jan Hägglund
Publicerad i
#155
Lästid 2 min

Den fackliga federationen LO är djupt splittrad i frågan om hur en ny arbetsrättslig lagstiftning ska se ut. Detta stod klart i början av december 2020 när ledarna för IF Metall och Kommunal anslöt sig till den överenskommelse om ny arbetsrätt som förhandlats fram mellan Svenskt Näringsliv och PTK (de privatanställda tjänstemännens förhandlingsorganisation).

Den 20 oktober sade alla 14 fackförbund som ingår i LO ett enat nej till överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Men i början av december bröt alltså IF Metall och Kommunal mot LO:s beslut att säga nej. Detta ledde till både skarp och öppen kritik från företrädare för ett flertal andra LO-förbund. Splittringen var uppenbar.

Regeringen har nu bestämt att de som godkände överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK ska ingå i en arbetsgrupp. Denna arbetsgrupp ska omvandla överenskommelsen till lagstiftning. I arbetsgruppen kommer alltså, förutom Svenskt Näringsliv och PTK, även IF Metall och Kommunal att ingå. Däremot ställs de övriga tolv förbunden inom LO, som sade nej till överenskommelsen, utanför arbetsgruppen. Detta kommer att fördjupa sprickan mellan IF Metall och Kommunal å ena sidan och de övriga tolv LO-förbunden å den andra.

Om överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal omvandlas till lagstiftning så innebär detta en radikal förskjutning av maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. Detta kommer att ytterligare skärpa sprickan inom LO. På grund av de historiska banden mellan LO och S är det mycket troligt att splittringen inom LO även kommer att avspeglas inom Socialdemokraterna.

De tolv LO-förbund som stod fast vid sitt nej till överenskommelsen, då denna innebar en försämring av arbetsrätten sedd från löntagarnas sida, kommer att känna sig svikna. Många kommer att se på ledarna inom IF Metall och Kommunal som drängar åt bland annat Stefan Löfven, S, och Annie Lööf, C, som enats om att försämra arbetsrätten i Januariavtalet 2019.

Splittringen inom LO kan komma att minska flera LO-förbunds vilja att arbeta för en S-valseger 2022.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.