Vetenskap

Kommersiella intressen ligger bakom brister i kostforskningen

Privat finansiering riskerar att skapa missvisande forskningsresultat. Foto: Arne Hendriks (CC BY 2.0)
Staffan Marklund
Publicerad i
#156
Lästid 2 min

Var åttonde studie om kost är knuten till kommersiella intressen och de påverkade studierna innehar mer än fem gånger högre chans att rapportera fynd som gagnar deras finansiärer – det rapporterar Science Alert.

Science Alert har granskat några av de starkaste rösterna inom fältet. Fem forskare analyserade alla studier i ämnet kost som gavs ut under 2018 i de tio största närings- och dietrelaterade vetenskapstidskrifterna. De summerade sina fynd med en varning om att det är viktigt att utveckla mekanismer som hindrar egenintresset från att förvränga forskningen.  

Det har tidigare funnits belägg för att matindustrin påverkar kostforskning, men dessa har inte varit uttömmande.  

Att företag finansierar forskning är i sig inte nödvändigtvis något negativt. I vissa länder kan lagen kräva att företag finansierar studier kring sina egna produkter. Rådande etiska och juridiska regler förhindrar generellt även för finansiärer att ”beställa” förutbestämda resultat, eller kräva att fynd tillrättaläggs. Oron är att informella påtryckningar, tacksamhetsskuld inför sina finansiärer, och andra informella sociala spänningar ändå riskerar leda till felaktig vetenskap.

I vissa extremfall har det även dokumenterats mer direkta och öppna kontrollmedel från finansiärer. Coca-Cola har exempelvis villkorat finansiering med att företaget fått tillåtelse att förhindra studier från att ges ut – om de kommer fram till ogynnsamma resultat.

Bristerna kring kostforskningen ingår i en större helhet, där stora delar av vetenskapssamfundet har varnat för att träffsäkerheten och pålitligheten i studier riskerar att urholkas om de bekostas av privata finansiärer.

Lämna en kommentar