Partinytt

Partinytt vecka 6

1. Veckans möte: Ett nytt steg i vårt kampanjarbete

Arbetarpartiets verksamhet under året 2021 kommer att präglas av två långsiktiga arbetsuppgifter. Den första uppgiften har vi diskuterat under en längre tid. Den går ut på att skapa en riksspridd veckotidning. Den andra uppgiften består i att slå vakt om samhällets trygghetssystem. Vi försvarar anställningstryggheten och kämpar för ökade resurser till sjukvården och äldreomsorgen. Dessa två arbetsuppgifter utgör tillsammans den kampanj som Arbetarpartiet kommer att driva.

Vi kommer att uppmana andra runt om i Sverige att delta i försvaret av anställningstryggheten, sjukvården och äldreomsorgen via Nya Arbetartidningen. Vi kommer att uppmana de som vill delta i försvaret av trygghetssystemen att prenumerera på Nya Arbetartidningen. Tanken är att ju fler prenumeranter Nya Arbetartidningen har, desto bättre kan vi organisera försvaret av trygghetssystemen. Och ju fler som deltar i försvaret av anställningstryggheten, sjukvården och äldreomsorgen desto fler kommer att läsa Nya Arbetartidningen. De två långsiktiga arbetsuppgifterna utgör var sin sida av samma mynt. Vår verksamhet under året 2021 handlar alltså om en kampanj med två sidor.

Alla medlemmar uppmanas läsa följande artikel – redan ikväll
Veckans möte är ett arbetsmöte. Detta arbetsmöte kommer att handla om hur vi praktiskt väver ihop dessa två långsiktiga arbetsuppgifter till en kampanj. För att veckans möte och vårens arbete ska bli bra uppmanar vi alla medlemmar att läsa artikeln ”Kraftsamling till försvar av sjukvård, äldreomsorg och anställningstrygghet”. Vi uppmanar alltså alla att läsa artikeln – oavsett om du kommer att delta på veckans möte eller inte.

På veckans möte kommer vi också att ge en uppdatering rörande riksrätten mot Donald Trump i form av en kortare rapport.

2. Rapporter

a) Veckans bloggar
Denna vecka har vi haft tre vällästa bloggar på VK.se

– Vi inledde veckan med att skriva om hur Umeå kommun gav anställda inom funktionshinderomsorgen godisklubbor för 1 kr/kg som bevis för kommunens uppskattning för den goda arbetsinsatsen under pandemin. Men det var många som inte såg godisklubbor för 1 kr/kg som ett hedersomnämnande… Klicka här för att läsa bloggen.

– Veckans andra blogg gratulerade Ulrika Edman (V) för att hon i slutänden gjorde det rätta och lämnade sina arvoderade uppdrag i Umeå kommun – något hon borde ha gjort redan i höstas. Klicka här för att läsa.

– Vi har även bloggar om att riksrätten mot Donald Trump inleds. Läs bloggen här.

b) Hamrinsberget i Umeå har stora värden som måste tas tillvara
Hamrinsberget är ett grönområde i Umeå med sällsynt högt värde både som rekreationsområde och när det gäller dess kulturhistoriska betydelse. Arbetarpartiet har lämnat in en motion till Umeå kommunfullmäktige som syftar till att ta tillvara dessa värden.
Klicka här för att läsa Västerbottens-Kurirens artikel om motionen,
Klicka här för att läsa vår egen blogg som ger en bakgrund till frågan samt även innehåller själva motionen.

c) Nytt avsnitt av poddradion på tisdag
Nästa avsnitt av Nya Arbetartidningens Poddradio finns tillgängligt tisdagen den 9 februari. Podden kommer att handla om behovet av att slå vakt om samhällets trygghetssystem. Det rör sig om försvaret av anställningstryggheten och behovet av att ta strid för ökade resurser till sjukvården och äldreomsorgen.

d) Fortsatt kampanjarbete
Arbetet med kampanjen till försvar för anställningstryggheten och för ökade resurser till sjukvården och äldreomsorgen går vidare. Några höjdpunkter under denna vecka:
– Lördagen den 13 februari kommer vi att hålla ett torgmöte i Umeå samt samla in namnunderskrifter på ett antal stadsdelar,
– Onsdagen den 10 februari har Kommunalsektionen vid Region Västerbotten årsmöte. En av våra medlemmar har skickat in ett förslag till årsmötet om att sektionen borde ta initiativ till en namninsamling till försvar för sjukvård och äldreomsorg. Du kan läsa om förslaget här.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.