Partinytt

Partinytt vecka 8

1. Veckans möten och aktiviteter

Den här veckan ska vi hjälpas åt att ta flera steg framåt på vägen mot en riksspridd veckotidning.

Vi ska dels ha en ringar- och skrivarverkstad på veckans möten. De som skriver ska förfärdiga nummer 157 av Nya Arbetartidningen. De som ringer ska hjälpa uppåt 20 personer som aldrig har värvat prenumeranter tidigare att påbörja prenumerantvärvningen. Vi ska dels ha en rejäl insamling på veckans möten. Till detta kommer att vi även ska hålla ett torgmöte på Rådhustorget i Umeå lördagen den 27 februari.

Den politiska rapporten på mötena kommer att handla om att vissa riktningar inom den muslimska gruppen har återigen påbörjat en offensiv för att bygga en moské. Som alla vet skiljer vi på människor med muslimsk tro, å ena sidan, och grupper som Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna å den andra sidan. Alla kommer ihåg att myndigheterna grep sex stycken islamister under våren 2019. Dessa blev sedan utvisade i hela tre instanser. Bland de gripna fanns fem imamer och en ytterligare person. Deras gripande ska ses mot bakgrund av att myndigheterna ansåg att det fanns 2 000 våldsbejakande islamister i Sverige. 300 av dessa hade rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till Daesh/Islamiska Staten (IS).

En av de gripna var imam i Umeå. Han var även kassör för Bilaalförskolorna, som hade verksamhet i Umeå, Gävle och Söderhamn. Bilaalförskolorna stängdes i alla tre kommuner då de försnillat miljonbelopp – enbart i Umeå handlade det om två miljoner kr.

Det finns kopplingar mellan den grupp som nu vill bygga en moské i Umeå, den utvisade imamen från Umeå (som även var kassör för Bilaalförskolorna) samt det Muslimska brödraskapet. Vi kommer att hålla en rapport om hur vi hanterar denna så viktiga fråga på veckans möten. Rapporten kommer att vara mycket intressant. Denna fråga kan till och med komma att bli ett avgörande inslag i 2022 års valrörelse i en rad kommuner.

2. Två bloggar och två poddar

* Bloggar
Under helgen har vi publicerat två blogginlägg. Dessa tar båda upp om att en medlem i Miljöpartiet, som bland annat sitter i Umeå kommunfullmäktige, utger sig för att vara nummer två i Umeås politiska hierarki. Detta är en medveten och överlagd lögn.

Klicka här för att läsa det första blogginlägget
Klicka här för att läsa det andra blogginlägget

* Poddar
Den ena podden står vi för själva. Den handlar om hur topparna inom S, IF Metall och Kommunal har svikit medlemmarna inom alla 14 LO-förbund när det gäller frågan om anställningstryggheten och den splittring detta har skapat inom arbetarrörelsen. Klicka här för att lyssna på podden.

Den andra podden är en intervju med Arbetarpartiets ordförande Jan Hägglund. Hägglund har intervjuats av gävlebon Fredrik Ohlson som driver podden ”En större diskussion” (ESD). Fredrik Ohlson anser att Arbetarpartiet är en intressant politisk riktning och sade sig vilja följa upp den första intervjun med en andra. Vi är hedrade över att få diskutera arbetarrörelsen och socialismen i Sverige i en podd som drivs av en icke-socialist och som därför har en annan publik. Detta är inte första gången som andra poddar velat intervjua representanter för Arbetarpartiet. Klicka här för att lyssna på intervjun med Jan Hägglund.

3. Manifestation till stöd för Asta

Region Västerbotten har beslutat att i praktiken lägga ned den s.k. Asta-mottagningen, som behandlar de som drabbats hårdast av övergrepp. Exempelvis incest och långvarigt fysiskt våld av en partner. En manifestation till stöd för Asta-mottagningen kommer också att genomföras lördagen den 27 februari mellan kl 14-15. Arbetarpartiet är inbjudna att tala. Manifestationen hålls på Rådhustorget i Umeå.

Lämna en kommentar