Inrikes

Ibn Rushd – Muslimska brödraskapets kassako i Sverige

Studieförbundet Ibn Rushd utgör den enskilt viktigaste inhemska källan till bidrag för Muslimska brödraskapets nätverk i Sverige.
Davis Kaza
Publicerad i
#157
Lästid 5 min

Den 23 februari beslutade Socialnämnd Centrum i Göteborg att avslå en bidragsansökan från studieförbundet Ibn Rushd. Studieförbundet gick därmed miste om drygt 800 000 kronor i kommunala bidrag. Avslaget motiveras bland annat med att Ibn Rushd bjudit in föreläsare som gett uttryck för religiös extremism och antisemitism (judehat).

Göteborgs kommun frös bidragen till Ibn Rushd redan under hösten 2020. Detta dels för att utreda studieförbundets samarbete med ickedemokratiska organisationer, dels för att undersöka om det skett ekonomiska oegentligheter inom Ibn Rushd. Sedan tidigare har bland annat Region Uppsala och Hässleholms kommun stoppat bidragen till Ibn Rushd.

Studieförbundet Ibn Rushd utgör den enskilt viktigaste inhemska källan till bidrag för Muslimska brödraskapets nätverk i Sverige. Vi vet inte hur mycket pengar Brödraskapet får från länder som Turkiet eller Qatar, exempelvis till moskébyggen. Ibn Rushd bildades 2001 på initiativ av Islamiska Förbundet i Sverige, som utgör Muslimska brödraskapets huvudorganisation i Sverige. År 2008 klarade Ibn Rushd kriterierna för att bli godkända som studieförbund och fick därmed rätt till statliga bidrag via Folkbildningsrådet.

För att vara berättigat till statliga bidrag måste ett studieförbund uppfylla vissa kriterier. Studieförbundet måste bland annat ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar och får inte bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet”. Vidare ställs krav på att studieförbundet ska ha verksamhet i hela landet och vara uppbyggt med minst fem juridiska enheter utspridda över hela landet. Studieförbundet måste även ha minst tre medlemsorganisationer. Det finns även ett krav på att genomföra minst 200 000 studietimmar per år.

Statliga, regionala och kommunala bidrag

De statliga bidragen utgör studieförbundens absolut största inkomstkälla. Folkbildningsrådet fördelade sammanlagt 1,9 miljarder kronor i statliga bidrag till de tio godkända studieförbunden under 2019. Studieförbundens näst största källa till bidrag utgörs av kommuner och regioner. I tabellen nedan kan du se hur de olika bidragen fördelades under 2019.

Typ av bidragMiljoner kronor
Statsbidrag1 932
Regionbidrag296
Kommunbidrag311
Övriga bidrag183
Summa bidrag2 722
Källa: Folkbildningsrådets årsredovisning 2019

När Ibn Rushd godkändes som studieförbund år 2008 innebar detta ett gigantiskt ekonomiskt tillskott till Muslimska brödraskapets nätverk i Sverige. Detta trots att Ibn Rushd utgör ett av de två minsta studieförbunden i Sverige. Enligt Ibn Rushds årsredovisning hade hela studieförbundet intäkter på totalt 50,5 miljoner kr år 2019. Genom att studera Folkbildningsrådets årsredovisning för 2019 samt en rapport från Riksdagens utredningstjänst (Dnr 2020:1351) kan vi konstatera att Ibn Rushds intäkter fördelade sig på följande sätt år 2019:

Intäkter Ibn Rushd 2019Miljoner kr
Statliga bidrag31,7
Kommunala bidrag6,0
Övriga bidrag/intäkter12,8
Summa50,5
Källa: Studieförbundet Ibn Rushds årsredovisning 2019, Riksdagens utredningstjänst (Dnr 2020:1351)

Folkbildningsrådet förlåter – trots hård kritik

År 2019 genomförde Folkbildningsrådet en granskning av Ibn Rushd. Resultatet av granskningen publicerades i rapporten ”När tilliten brister”. Studieförbundet fick kritik på flera punkter. Bland annat kritiserades Ibn Rushd för att vid ett flertal tillfällen ha anlitat ”föreläsare med demokratifientliga åsikter”. Rapporten konstaterar dessutom rakt ut att Ibn Rushd tillhör en ”…sunnimuslimsk, samhällstillvänd tolkningstradition med ideologisk anknytning till Muslimska Brödraskapet…”. Vidare kritiseras Ibn Rushd för att inte ta itu med frågor som homofobi och antisemtism samt för att makten inom studieförbundet är koncentrerad till ett litet mansdominerat nätverk. Men trots dessa uppenbara brister beslutade Folkbildningsrådet att fortsätta betala ut statliga bidrag till Ibn Rushd! Rådet vågar uppenbarligen inte agera – trots sina egna upptäckter.

I en debattartikel i Expressen har forskarna Magnus Ranstorp, Peder Hyllengren och Aje Carlbom tagit upp ytterligare kopplingar mellan Ibn Rushd och religiös extremism:

  • En av Ibn Rushds medlemsorganisationer bjöd in den saudiske imamen Sheikh Tawfeeq As Sayegh till sitt sommarläger 2016. As Sayegh har, vid upprepade tillfällen, uttalat sig för att judar ska dödas, slaktas och utrotas.
  • En av Ibn Rushds lokala medlemsföreningar i Göteborg är den islamistiska moskén ”Göteborg Diyanet camii”. Moskén ingår i ett nätverk av moskéer som utgör den turkiske presidenten Erdogans förlängda arm i Sverige.
  • År 2013 var Ibn Rushd medarrangör till ett möte med predikanten Kamal El-Mekki, som anser att den som lämnar islam ska straffas med döden.

Studieförbundet för segregering

Ibn Rushd påstår också att de arbetar för integration. Och Folkbildningsrådet har hänvisat till Ibn Rushds påstådda integrationsarbete som ett skäl till att fortsätta betala ut statliga bidrag till studieförbundet. En genomläsning av Ibn Rushds årsberättelse visar att studieförbundet rapporterar drygt 285 000 studietimmar under år 2019. Hela 93 000 av dessa studietimmar har handlat om folkbildning i ”främmande språk” (främst arabiska). Drygt 66 000 studietimmar har handlat om religion. Tillsammans utgör dessa båda ämnen 56 procent av all studietid inom Ibn Rushd. Folkbildning som rör det svenska språket – som utgör ett av de viktigaste stegen mot att integreras i det svenska samhället – utgjorde endast 4 procent av alla studietimmar inom Ibn Rushd år 2019. Istället för integrering framstår Ibn Rushd som att de arbetar för att vidmakthålla segregeringen i samhället.

Folkbildningsrådets ovilja att stoppa Ibn Rushds bidrag utgör ett typexempel på den medlöparmentalitet som både föreningar, myndigheter och politiska partier visat mot de organisationer som ingår i Muslimska brödraskapets nätverk i Sverige. Däribland studieförbundet Ibn Rushd. Att Göteborgs kommun nu drar in bidragen för Ibn Rushd innebär en delseger för alla demokratiskt sinnade muslimer som strävar efter att bli en del av det svenska samhället. Det är även en delseger för oss som står upp för ett sekulärt samhälle. Fler kommuner bör följa Göteborgs exempel.

Folkbildningsrådets medlöparmentalitet borde föranleda att rådet självt utsätts för en kritisk granskning.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar