Partinytt

Partinytt vecka 9

1. Veckans mötestema – moskébygge i Umeå står på dagordningen

Det politiska temat för denna veckas möten är mycket allvarligt.

Arbetarpartiet står inför en av sina svåraste politiska utmaningar sedan bildandet 2010. En grupp islamister som sannolikt är knutna till en, eller till och med två, extrema tolkningar av Islam vill köpa en byggnad i syfte att starta en moské i Umeå. De två extrema tolkningar av islam som vi talar om är dels wahhabitisk salafism. Detta är den tolkning av islam som även Daesh /Islamiska Staten (IS) baserar sig på. Bakgrunden till vårt antagande är ett vissa i gruppen bakom mosképrojektet stod nära den imam som greps av Säkerhetspolisen och sedan utvisades i tre instanser. Den andra extrema tolkningen av islam står Muslimska brödraskapet för. Vi vet att en drivande person när det gäller moskébygget till och med har arbetat för Muslimska brödraskapet – i Egypten! Det var i Egypten som Brödraskapet bildades 1928!

Samma person är dessutom ordförande för en organisation som delar adress med Muslimska brödraskapets huvudorganisation i Sverige. Detta är Islamiska Förbundet (i Sverige).

Arbetarpartiet måste säga nej till ett moskébygge som riskerar att bli en plantskola för shariaanhängare och i värsta fall även för våldsbejakande jihadistiska islamister. Å ena sidan. Å andra sidan kan vi inte säga nej till en grupp fredliga muslimer som vill ha en lokal för fredagsbön eller en moské.

Det här kan bli en av de avgörande frågorna. Inte bara i kommunvalet 2022. Utan för Umeå kommuns framtid. Men vårt agerande betyder mer än så. Ifall vi kan hitta en politisk väg framåt i denna svåra situation kan detta komma att få praktisk betydelse för hur andra partier agerar, inte endast i Umeå, utan i en rad kommuner i Sverige.

Mötet denna vecka, och vårt agerande under den kommande månaden, är alltså av allra största vikt. Alla medlemmar måste göra sitt yttersta för att delta i mötet. Och alla, oavsett ifall medlemmarna deltar eller inte, måste göra sitt yttersta för att läsa de tre artiklar som publiceras i det nummer av Nya Arbetartidningen – som för övrigt läggs ut på nätet idag. Du kan även läsa artiklarna på de bifogade länkarna.

Artiklarna ligger i prioritetsordning nedan.

Muslimskt teologiskt center förbjuder Muslimska brödraskapet

Så organiserar sig Muslimska brödraskapet i Sverige

Ibn Rushd – Muslimska brödraskapets kassako i Sverige

PS. Varning för länkens död!

Den ansvarige utgivaren vill framledes avskaffa dessa länkar. Han är av den bestämda uppfattningen att detta motverkar det kreativa och informativa i scrollandet (sökandet) efter de artiklar som alltid rekommenderas för att våra mötesdeltagare ska vara förberedda inför våra träffar. Scrollandet innebär nämligen att alla, automatiskt, får en uppfattning om hela innehållet i varje nummer av tidningen. Och detta, tror ansvarige utgivaren, kommer i längden att leda till att fler medlemmar kommer att läsa fler artiklar!
Vår målsättning med tidningen är ju denna: en framtida och riksspridd veckotidning ska fylla rollen både av att vara en allmänbildande informationskälla och en ideologisk opinionsbildare. Vår tidning-poddradio-webbTV handlar inte endast om några få viktiga teman. Vi syftar till att i framtiden bevaka och kommentera det som händer i allt större delar av Sverige och världen. Därför kommer scrollandet att vara ett sätt för varje läsare att själv upptäcka allt material som finns i tidningen. Detta kreativa letande motverkas, i längden, av att de rekommenderade artiklarna serveras på länkar – vilket inte ställer ”krav” på ett kreativt scrollande. Detta är den ansvarige utgivarens personliga uppfattning. DS.

2. Arbetet för en riksspridd veckotidning

*Nytt nummer av tidningen ute.
Vi har precis färdigställt ett rykande färskt nummer av Nya Arbetartidningen! I detta tar vi bland annat upp följande:
a) varför Sverige ligger efter då det gäller att vaccinera sin befolkning mot Covid-19.
b) du kan också läsa om vårt fortsatta arbete i kampanjen till försvar av sjukvård, äldreomsorg och anställningstrygghet. Dessa två frågor hänger delvis ihop.
c) tidningen innehåller även, som framgått av de (utrotningshotade) länkarna ovan, hela tre artiklar om Muslimska brödraskapet och deras nätverk. Detta är ett axplock av innehållet i det senaste numret. Logga in och läs redan idag!

*Steg framåt i spridandet av Nya Arbetartidningen.
Vårt stora projekt är, som de flesta vet, att göra Nya Arbetartidningen till en riksspridd veckotidning. Vi har nu börjat ta hjälp av bland annat prenumeranter för att även dessa ska bidra till att värva nya prenumeranter (så att ansvaret för prenumerantvärvningen inte endast vilar på de mest aktiva medlemmarna).
Erfarenheterna av detta har hittills varit goda. Hela 20 personer har i dagsläget sagt ja till att bli prenumerantvärvare – och hälften av dessa finns utanför Umeå. Detta bådar gott för vår ambition att skapa en riksspridd veckotidning och partiföreningar över hela Sverige. Och på sikt även utanför landets gränser.

3. Rapporter – aktiv lördag med två offentliga möten

*Namninsamlingen och tidningsförsäljning.
I lördags var vi ute och drev kampanjen till försvar av sjukvård, äldreomsorg och anställningstrygghet. Vi arrangerade ett torgmöte på Rådhustorget i Umeå där vår talare bland annat talade om det obegripliga, och sällsynt ansvarslösa, i att Region Västerbotten står fast vid de väldiga nedskärningar på 565 miljoner som beslutades 2019 – trots utbrottet av coronapandemin. Samtidigt med torgmötet var vi även ute och kampanjade i olika bostadsområden – givetvis med munskydd och säkerhetsavstånd.

*Nej till nedskärningar inom psykiatrin.
I lördags var vi även inbjudna till en manifestation till stöd för Asta-mottagningen, som utgör en del av psykiatrin. Mottagningen behandlar de som drabbats allra hårdast av övergrepp, exempelvis incest och långvarigt våld i nära relationer. Denna unika verksamhet har i praktiken slagits sönder av Region Västerbotten genom omorganisationer under förra året. Arbetarpartiets gruppledare i Umeå kommunfullmäktige, Davis Kaza, talade på manifestationen liksom företrädare från ett flertal andra partier. Att vi tackade ja till att delta i detta möte var självklart. Det ligger i direkt linje med den kampanj vi driver till bland annat sjukvårdens försvar.

4. Medveten politisk falskspelare avslöjad

Tack vare våra arabisktalande medlemmar och sympatisörer har vi kunnat avslöja en medveten politisk falskspelare i Umeå. Det är vår politiska motståndare Mariam Salem (MP) som sedan den 2 februari medvetet lurat den arabiskspråkiga delen av befolkningen att tro att hon är ”biträdande borgmästare” i Umeå (alltså näst högst i den politiska rangordningen i Umeå). Vi uppmärksammade detta i en insändare i VK, som vi sedan följt upp i flera bloggar och med ytterligare en insändare. Denna strid mot Salems falskspel har väckt ett väldigt stort intresse. Det som också väckt stort intresse, bl a av alla kommentarer att döma, är att både MP och S inte tagit avstånd från Salems politiska falskspel (dessa båda partier styr Umeå tillsammans). Du kan läsa vår inledande insändare här.

Insändare: Medveten politisk falskspelare i Umeå (vk.se)

Vill du sedan följa utvecklingen kan du göra det på den blogg vi anförtrotts. Skriv följande i googles sökfält: vk blogg jan hägglund

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.