Partinytt

Partinytt vecka 10

1. Veckans mötestema

För att förstå den djupare betydelsen av att etablera ett verkligt arbetarparti i Sverige måste vi fästa uppmärksamheten på de hotande nedskärningarna och försämringarna när det gäller sjukvården, äldreomsorgen och anställningstryggheten. Alla dessa frågor är av oändlig vikt var och en för sig. Lägger vi ihop dem så får vi en väldigt stor del av förklaringen till det katastrofala svenska misslyckandet i kampen mot coronapandemin. Låt oss kort beskriva misslyckandet. Om Danmark, Norge och Finland vore ett land skulle detta land endast ha en sjättedel av antalet döda i covid-19 jämfört med Sverige (om vi ser till antalet döda i förhållande till befolkningens storlek). Trygghetssystemen i Sverige befinner sig i förfall.

Sverige har också misslyckats katastrofalt när det gäller integrationspolitiken. I långt högre utsträckning än i Danmark, Norge och Finland har det uppstått enklaver (stora stadsdelar) där svensk lag och svenska traditioner på allvar utmanas både av stora klanbaserade kriminella nätverk och av islamistiska extremister som Muslimska brödraskapet – en tolkning av islam som sätter sharia över svensk grundlag. Detta innebär att förneka yttrandefrihet, tryckfrihet, rätten till fria val och kvinnans jämställdhet samt förespråkande av månggifte, barnäktenskap, hedersförtryck och könsstympning. Försvaret av ett demokratiskt-sekulärt samhälle befinner sig också i förfall.

Det är mot denna bakgrund som vi driver frågan om att skapa en riksspridd veckotidning och samlar in namn för att försvara sjukvård, äldreomsorg och anställningstrygghet. Det är mot denna bakgrund som vi bjuder in liknande initiativ till en gemensam uppvaktning av Stefan Löfven i samband med riksdagens öppnande den 14 september.

Det är mot denna bakgrund vi genomför veckans arbetsmöten. Dessa kommer att bestå i en kombination av ringande och artikelskrivande.

Inläsningsmaterial
Inför veckans möten rekommenderar vi de tre artiklarna som har med Muslimska brödraskapet att göra i senaste numret av Nya Arbetartidningen:
* Muslimskt teologiskt center förbjuder Muslimska brödraskapet
* Så organiserar sig Muslimska brödraskapet i Sverige
* Ibn Rushd – Muslimska brödraskapets kassako i Sverige

2. Viktiga rapporter över veckan som gått

Arbetarpartiet har producerat en rad nya politiska material.
a) Nytt nummer av Nya Arbetartidningen (NyA) publicerades i början av förra veckan. Vi hoppas att du tar dig tid att gå igenom detta nummer.
b) Davis Kaza fick debattera nedskärningarna i sjukvården med regionrådet Peter Olofsson i radio P4 Västerbotten. Debatten sändes strax efter kl 17 i fredags. Att vi fick delta i denna debatt var ett erkännande av vår kampanj för att försvara resurserna till sjukvården.
c) Ny podd! En av de tre viktigaste artiklarna i det senaste numret av NyA (nr 157) handlade om studieförbundet Ibn Rushd – Muslimska brödraskapets viktigaste kassako. Denna finns även som podd i NyA nr 157. Väl värd att lyssna på!
d) I vår strid mot islamisterna – Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna – har vi lagt ut en ny blogg där vi fortsätter att avslöja bakgrunden till Mariam Salems (MP) extremt oärliga beteende. Den ligger ute nu och vi hoppas att du tar dig tid att läsa och ge den en tumme upp.

3. Vårt utåtriktade arbete

Vi kommer att redovisa hur arbetet med namninsamlingen utvecklar sig i samband med veckans möten. Och vi kommer självklart att arbeta vidare med namninsamling och prenumerantvärvning i samband med veckans utåtriktade aktiviteter – som äger rum på onsdag, torsdag samt lördag.

Vi ber dig som har namn på en namnlista att berätta detta i samband med kallningen inför veckans möte – eller att själv ringa in och berätta att du har en sådan värdefull lista.

Lämna en kommentar