Internationellt

EU-kommissionen hotar att stoppa exporten av coronavaccin

EU- kommissionens ordförande Ursula van der Leyen. Foto: Europeiska Unionen (CC BY 4.0)
Olof Kristmansson
Publicerad i
#159
Lästid 3 min

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har hotat att stoppa exporten av coronavaccin till länder utanför EU. Hotet gäller främst doser av AstraZenecas vaccin som produceras i EU-länder. Udden i hoten är särskilt riktade mot Storbritannien.

I ett uttalande den 17 mars sa Ursula van der Leyen följande: ”Vi ska reflektera över huruvida export till länder som har lyckats vaccinera en större andel av befolkningen än oss är rimligt”. Von der Leyen fortsatte med att säga att hon är ”… redo att använda alla redskap vi kan … [för att] … se till att Europa skall få sin berättigade andel”. Hoten om stoppad export och antydanden om att EU-länderna blir orättvist behandlade handlar i grunden om ett desperat försök att dölja den tröga EU-byråkratins misslyckande med att, i god tid, skriva kontrakt med vaccintillverkarna.   

I skrivande stund har i genomsnitt en av åtta medborgare inom EU (ca 13 procent) fått minst en dos vaccin mot Covid-19. Detta kan jämföras med Storbritannien där nästan halva befolkningen har fått den första vaccindosen. Eller USA, där en tredjedel av befolkning fått den första dosen. Samtliga av EU:s 27 medlemsländer har den senaste tiden lidit av en akut brist på vaccin, vilket gjort att vaccineringsprocessen gått långsammare. Flera av EU-länderna har dessutom, under samma period, infört ett tillfälligt stopp för vaccinering med AstraZenecas vaccin på grund av misstänkta biverkningar med blodproppar eller svårighet att koagulera blod.

Skälet till att exempelvis Storbritannien kommit längre i vaccinationerna har att göra med att landet helt enkelt var snabbare igång med sitt vaccinationsprogram än EU. Men Storbritannien var även snabbare på att skriva kontrakt med AstraZeneca än EU. I juni 2020 tecknade den brittiska regeringen ett avtal med AstraZeneca om att köpa 100 miljoner vaccindoser. Samtidigt förhandlade Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna tillsammans fram ett avtal för hela EU på 400 miljoner doser.

Sedan tog EU-byråkratin över förhandlingarna om att köpa in vaccin – vilket ledde till att det tog ytterligare två och en halv månad innan något ytterligare avtal om vacciner från AstraZeneca kunde tecknas. När AstraZeneca fick problem att leverera det utlovade antalet vaccindoser prioriterade företaget att leverera till de som lagt sina beställningar först. AstraZeneca har även hävdat att kontraktet med EU innebär att de ska leverera vaccindoser ”efter bästa förmåga”.

Von der Leyen har själv tidigare erkänt att EU:s agerande varit långsamt och kunde liknas vid en oljetanker – medan Storbritannien, som agerat på egen hand, varit mer som en motorbåt. Men i takt med att missnöjet växer med de ständiga bristerna på vaccin har tonen från von der Leyen blivit allt hätskare. Bakom angreppen på i synnerhet Storbritannien ligger även en inte obetydlig dos av bitterhet över Brexit.

Men sanningen bakom bristen på vaccin inom EU har alltså till stor del att göra med EU-byråkratins egen senfärdighet och oförmåga.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.