Partinytt

Partinytt vecka 20

Inför Tidningskonferensen lördagen den 5 juni

Redan i början på april tog vi upp om det stora behovet att Arbetarpartiets medlemmar (och sympatisörer) deltar på tidningskonferensen. Vi har skrivit om denna gång på gång både i Partinytt och tagit upp om tidningskonferensen muntligt i samband med våra möten. Totalt vid minst tio tillfällen. Så detta är säkert ingen nyhet för dig.

Men vi ska repetera varför vi lägger en så stor vikt vid konferensen. Först och främst handlar det om vikten för en organisation som vår – Arbetarpartiet och Nya Arbetartidningen – att regelbundet genomför lite större sammandrag och diskutera det politiska läget med betoning på Sverige – med en och annan utblick. Dessa sammandrag bidrar till att hålla ihop våra medlemmar runt om i Sverige samt till att dra sympatisörer närmare oss. Tidningskonferensen blir extra viktig av flera skäl. I mars i år skulle vi egentligen ha genomfört vår partikongress (PK) som varar över tre dagar (fredag, lördag och söndag). Vi har PK vartannat år numera – i mars månad. Där ligger betoningen på vår ideologi och på våra politiska ställningstaganden samt på valen av Partistyrelse, mm. Partikongresserna har även en stor social betydelse. Men på grund av coronapandemin har vi tvingats ställa in Partikongressen.

Vi har dessutom ett två dagars sommarläger, i mitten på juni, varje år. Där ligger betoningen på social samvaro. Men sommarlägren har också viktiga politiska inslag. Tyvärr har pandemin tvingat oss att ställa in även detta sammandrag.

Tidningskonferensens enda dag syftar alltså till att ersätta både partikongressens tre dagar och sommarlägrets två dagar. Därför blir Tidningskonferensens enda dag desto viktigare att delta på. Under coronapandemin har vikten av tidningskonferensen bara ökat. Låt oss göra en kort tillbakablick. Vi har gjort flera försök att sprida våra idéer till andra delar av Sverige. Exempelvis besöket i Skåne 2015 och Norrlandsturnén 2019. Men den bästa metoden för att sprida våra idéer över Sverige är via en riksspridd nättidning. Vi satsar därför på att förflytta partiets tyngdpunkt från kommunfullmäktige i Umeå till en riksspridd veckotidning. På annat sätt kan vi inte göra vår röst hörd över Sverige. Vi understryker även att vi är ett parti som satsar på hela landet genom det Handlingsprogram som är under utarbetande just nu. Men vi kommer självklart att ställa upp i kommunalvalet, med sikte på att komma in i Umeå kommunfullmäktige för nionde (9) gången, även nästa år. Den bas vi har i byggt upp i Umeå under snart 50 år är ovärderlig och den släpper vi inte frivilligt.

Nu till det som gör Tidningskonferensen ännu viktigare. Å ena sidan: Socialdemokraternas eftergiftspolitik mot C när det gäller anställningstrygghet, kollektivavtal, marknadshyror och skattesänkningar visar, enligt de senaste Sifo-mätningarna, att vissa av de kvarvarande S-väljarna uppfattar det som OK att rösta på Annie Lööfs parti! C går alltså fram på S bekostnad. Samtidigt visar en annan mätning att det har bildats två jämnstora block. M+SD+KD+L är nästan lika stora som S+C+MP (samt stödpartiet V). Inget av de två blocken för en politik i löntagarnas intresse. Detta gör vårt projekt – bygget av en riksspridd veckotidning – ännu mer angeläget.

Å andra sidan: coronapandemin riskerar att sätta käppar i hjulen för oss i Arbetarpartiet. Pandemin har försvårat värvningen av medlemmar och prenumerationer. Pandemin var inget vi kände till då vi startade prenumerationskampanjen i januari 2020. Men pandemin försvårar för oss nå det mål vi satte vad gäller antalet prenumeranter fram till utgången av detta år. Detsamma gäller för vårt sätt att närma oss väljarna. Vi har inte tillgång till en väldig massa reklampengar och TV-tid. Vi arbetar på ett helt annat sätt, med personliga möten, genom dörrknack torgmöten. Och detta kan bli svårare i valet nästa år – om restriktionerna kvarstår.

Därför krävs en plan B.  Socialdemokraterna, fackföreningarna och Vänsterpartiet har ingen politik att sätta emot borgarnas idag. Det är Centern som vinner på Januariavtalet och inte Socialdemokraterna – eller landets löntagare. I detta läge måste vi se till att Arbetarpartiet och Nya Arbetartidningen  fortsätter att gå framåt. Vi måste undvika att vi drabbas av en nedåtgående spiral som många rörelser från 1960- och 70-talet har drabbats av. Sverige behöver ett nytt arbetarparti – inte ännu en politiskt död grupp som startades för 40-50 år sedan.

Vi ska bland annat lägga fram denna Plan B på Tidningskonferensen lördagen den 5 juni. Plus att vi ska beskriva det politiska läget i vilken plan B ska sjösättas. Vi kommer, som sagt, att visa på de goda politiska förutsättningar som vi har i Sverige. Vi kommer även att redovisa de inspirerande internationella kontakter som vi har. Men vi måste klara de problem som pandemin utsätter varje politisk rörelse för.

Och vi måste börja redan under sommaren.

Dagordning Tidningskonferens lördag den 5 juni

Vi kommer att koppla upp oss 09.30, starta 10.00 och avsluta cirka 18.45 (senast 19.00). Det blir tre politiska sjok:

  • 10.00 Det politiska läget i Sverige – med internationella utblickar (2½ tim)
  • Lunch 12.30
  • 13.30 Plan B, med insamling, inklusive planen på att bygga ut vår tidningsorg (2½ tim),
  • Middag 16.00
  • 17.00 Arbetet under sommaren (1½ tim) 
  • 18.30 Avrundning (15 min)

Veckans politiska tema

Den politiska punkten på denna veckas möten kommer att handla om den upptrappade konflikten Israel-Palestina. Vi deltog i två manifestationer i solidaritet med palestinierna under den vecka som gick – den första i onsdags och den andra i lördags. I slutet på mötena kommer vi att redogöra för de politiska ståndpunkter som vi förde fram.

Men tyngdpunkten på veckans möten ligger på att mobilisera folk till Tidningskonferensen den 5 juni som du har läst om ovan. Vi kommer även att värva prenumeranter samt att färdigställa nummer 161 av Nya Arbetartidningen.

Lämna en kommentar