Lokalt och insändare

”Om partiet Nyans vinner framgångar blir det problem”

Ledaren för Partiet Nyans håller tal.
Mila är orolig för att Partiet Nyans ska lura muslimska väljare. Foto: Pressbild / Nyans
Veckans Nyheter
Publicerad i
#162
Lästid 7 min

I denna del av vår artikelserie om den svenska integrationspolitiken publicerar vi del två av vår intervju med Mila från Skåne som själv invandrat till Sverige från Balkan. I detta nummer delger Mila sin syn på det islamistiska partiet Nyans och dess möjligheter att skaffa sig ett inflytande bland Sveriges muslimer.

1. Om partiet Nyans skulle komma in i riksdagen skulle detta placera Muslimska brödraskapet i en maktposition. Genom partiet Nyans skulle ”Brödraskapet” kunna avgöra vilket av de två blocken i Sverige som får majoritet – och kräva eftergifter för sin tolkning av islam för att stödja det ena eller andra politiska blocket. Ser du partiet Nyans som en fara för Sverige?

– Jag tycker att fara inte blir direkt om Nyans går in i parlament. Problemet kommer att bli om Nyans lockar de flesta muslimska människor att engagera sig i politik. Det kan leda till att Nyans partiledare kan vinna val och att alla muslimer röstar på Nyans i framtiden. Då kan det bli att de med de extremistiska åsikter kan bidra till att Skåne, eller delar av Skåne, i framtiden blir helt muslimsk.

– Människorna är väldigt rädda för muslimska extremisterna att de inte alls vågar säga vad de tycker om dem. Efter alla de bombattacker som hände i hela världen, är vanliga människor väldigt rädda för extremister.

– Det var eller fortfarande är krig i flyktningarnas land. Varför? Jag som vanlig människa vet inte allt. Politikerna vet. De som är intresserad av politik. Det enda jag vet är att länder som har makt vill dominera över länderna som är rika med olja, litium, järn, rent vatten, etc.

– Det var inte lätt för många muslimer att flytta till ett annat land. Många förlorade allt de hade. Många var rika och kom till Sverige helt fattiga. Många har traumatiska upplevelser. Krig är inte bra för människor. Varför måste bli krig i länderna där finns naturresurser? Istället för att föra krig, kan de inte andra länderna samarbeta och hjälpa varandra med allt?

– De flesta muslimerna vill ha ett bra liv i Sverige. Sverige gav de frihet och möjligheterna de inte skulle få i ett annat land. De flesta tycker inte om extremisterna. Men om extremisterna gömmer bakom organisationen som bjuder ännu mer hjälp till muslimerna, som har bara bra intentioner för Sverige och muslimerna, hur kan de veta vad sanningen är? Det är svårt för vanliga människor att veta.

– Hur började allt detta? Vad är orsak och konsekvenser? Jag känner många fantastiska muslimska människor som är väldigt ledsna eftersom de måste flytta. De förlorade allt i kriget. Sverige har hjälpt mycket med allt. Gav möjlighet som de inte kunde få i något annat land, tycker jag.

– Det finns många muslimska människor som är tacksamma och som respekterar svensk lag, till och med vill att deras barn lyckas med svenskt språk och respekterar svenskt kultur och tradition samma som svenskarna respekterar deras religion och traditioner, kanske för mycket respekteras.

– Jag menar inte illa när jag skriver att svenskarna för mycket respekterar andras kultur. Jag tycker att det är fantastiskt att alla kan ha symbol på sina troende – jag menar slöjan etc. Men i vissa skolan/förskolan har barn inte griskött alls, utan bara på Påsk och Jul. Svenskar gillar griskött.

– I Sverige respekteras alla människor och det är fantastiskt. Men jag bara känner att i vissa områden i Skåne där det finns mer flyktningars barn än svensk, börjar dominera flyktningarnas kultur. Jag tänkte på kvinnor som har slöjan. De som är anställda med slöjan är så fantastiska kvinnor. Men jag bara funderar om mångkulturellt är så bra i Sverige.

– Det finns en annan fråga. Hur invandrarkultur uppfattar äktenskap och beteende i äktenskap. Här i Sverige lever många invandrare i sin egna kultur hemma. Män är rädda att deras kvinnor ska ändra sitt beteende mot dem. De får jobb, mer frihet. Det kan bli orsak att män kan vända sig till extremistiska partiet för att de kanske ser dem som skydd i svenskt samhälle.

– För att det finns dubbelt demokratiskt budskap. Demokratiskt samhälle där alla kultur respekteras. Samtidigt det finns en fråga om invandrare så starkt behåller sin kultur, ska de respektera svensk kultur?

– Sverige försöker stärka kvinnor. Det som Sverige jobbar mest är alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter, genus, etc. Det finns stor skillnad mellan uppfostran. Till skillnad av svenskar, uppfostrar många från andra kultur inte pojkar och flickor på samma sätt. Många förstår inte till och med betydelse av genuspedagogik.

– Jag förstår att svenskarna gör allt att hjälpa flyktningar. Det är så human och mänskligt. Men om en dag flyktingar blir majoritet i vissa område och sprider sin religion och kultur så fort att svensk religion och kultur börjar försvinna?

– Om Nyans under sina synliga mål gömmer extremistiska mål då är den väldigt stort fara för Sverige. Jag menar fara för kris och krig i vissa delar av Sverige.

2. Många har inte hört talas om partiet Nyans tidigare. Vad tycker du att människorna i Sverige bör veta om vilket sorts samhälle som Muslimska brödraskapet vill skapa?

– Jag tycker att det behövs att politikerna, journalister, etc, måste våga säga sanningen och kämpa för sanningen utan att darra för sitt liv och sin säkerhet.

– Svenska människor bör veta allt om extremisterna som gömmer sig bakom alla fina mål de ställer upp. På samma sätt som ungdomar måste veta vad är t.ex. en sportorganisation och vad är sekt som gömmer sig under en sportorganisation. Vad är en humanitär organisation och vad är en sekt som gömmer sig under den.

– Det måste finnas människor i politiska högsta instans eller i vetenskapens högsta instans som undersöker fara för samhället och som presenterar sina resultat. Samtidigt det måste utvecklas strategier till hur man ska kämpa mot dessa farliga organisationer – jag menar allvarligt – och förbjuda deras påverkan på människor, särskilt på ungdomar.

– Eftersom under demokrati och frihet i religion, kan gömmas något som inte alls tillhör religion, utan tillhör sekt. Om man lär en människa att dö för någon idé är det en sekt, tycker jag.

– Jag tycker också att svensk politik måste fokusera på ännu bättre strategier till inkludering av flyktningar i svenskt språk och svensk kultur.

– Jag har inte något emot att det finns kyrkor för olika religion i Sverige (katolik, ortodox, muslim, etc). Alla människor bör ha plats där de kan be Gud, Allah etc.

– Jag tycker att varje religion har något väldigt positiv i sig. Troende människa är en bra människa som respekterar andra. Jag tycker att extremister uppmuntrar vanliga människor som är lugna i sin troende att tro att alla andra religioner är fara för dem. Att de måste kämpa mot människor som tillhör andra religioner. Det kan leda till krig.

– Jag tycker att fara aldrig ligger i vanliga religion. Fara ligger i de som åberopar religion och faktiskt är långt ifrån den. Extremister är en av dem. De liknar en sekt. De är fara för samhället.

3. Tror du att det går att förklara för muslimer, som inte är extrema, att de ska vända ryggen till det Muslimska brödraskapets parti ”Nyans”?

– Jag tror att det går att förklara. Men den viktigaste frågan är på vilket sätt. Jag tycker att det behövs göras i moské eller på arabisk TV. I samarbete med deras ursprungliga land. Många muslimer lever hemma i sin egna kultur. Tittar på arabiska program, tittar inte alls på svensk tv, läser inte svenska tidningar. Det är väldigt svårt att sprida information kring dem.

– Jag tror att sociala medier kan bli ett sätt. Men på arabiska. Problemet är att de kan tro att de på automatik tillhör och ska rösta på ett parti som har en muslimsk ledare. Om ledaren påstår att partiet inte har extremistiska mål, vem ska muslimerna tro, en muslim eller en svensk partiledare? Det är i människans natur att tro på någon som är samma kultur och religion som den. Man kan tro att den på automatik ska komma att representera deras intressen.

– Svenska politiker måste bli medvetna om och hitta strategier för detta. Alla politiska partier måste prioritera dessa frågor, undersöka allt som är nu eller som i framtiden kan bli potentiellt en fara för Sverige, och fatta rätt förebyggande beslut, innan det blir för sent.

Mila från Balkan, som bor i Skåne

3 svar på ””Om partiet Nyans vinner framgångar blir det problem””

 1. På sikt kommer Nyans att dra bort alla bidrag likt alla andra muslimska länder . . Den dagen kommer Sverige bli hysteriskt kriminellt !

  När alla som är vana att lyfta höga summor med gratispengar
  måste börja tjäna in dom själva i ett land som redan har skyhög arbetslöshet . . Då återstår endast kriminalitet !

  Svara
 2. Detta har jag fruktat länge, idag så har vi tyvärr inget land längre, våra nollor till politiker har gett bort vårat kära Sverige till främmande makter, men det viktigaste för dom är att höja bensinskatten så att vi ska gå på knäna och må dåligt, nej fy f-n för våra ynkliga politiker!

  Svara
 3. Nyans är onyanserat. Ett islamistparti är alltid i strid med demokratin pgs att man inte tror på ex judars och kristnas ”qufr” lika värde ,bara att Allahs tvingande regler och underkastelse är av värde.

  Svara

Lämna en kommentar