Inrikes

Sveriges Radio försökte mörka att reporter haft relation med Raad Al-Duhan

Radiohuset i Stockholm
Chefer på Sveriges Radio försökte hålla relationen mellan en reporter och Raad Al-Duhan hemlig. Foto: Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)
Davis Kaza
Publicerad i
#162
Lästid 7 min

I början av maj avslöjade stiftelsen Doku att den trefaldigt utvisade Raad Al-Duhan, som anses utgöra ett hot mot rikets säkerhet, hade haft en relation med en reporter vid Sveriges Radio. När reporterns chefer fick reda på relationen fick reportern avsluta sin anställning. Sedan lade ledningen för Sveriges Radio och Ekonyheterna locket på.

Relationen verkar ha pågått under en stor del av den tid då reportern gjorde granskningar av bland annat Raad Al-Duhan. Enligt tidningen Expressen har Al-Duhans bil fått parkeringsböter utanför reporterns hem vid minst sju tillfällen, ofta sent på natten, mellan november 2019 och fram till i augusti 2020. Under sommaren 2020, då reportern befann sig utomlands, fick Raad Al-Duhan låna hennes lägenhet i Stockholm. Idag är Al-Duhan skriven i reporterns mammas lägenhet. Reporterns mamma har dessutom engagerat sig i Al-Duhans fall och bland annat skrivit brev om detta till justitieminister Morgan Johansson!

Raad Al-Duhan har försökt rentvå sig själv

Nya Arbetartidningen rapporterade redan i december 2019 om hur flera svenska medier i praktiken hjälpte Raad Al-Duhan i dennes försök att rentvå sitt namn. Vi var starkt kritiska mot bland annat Sveriges Radio och Aftonbladet för att dessa hade köpt Raad Al-Duhans egna krystade förklaringar till varför han inte borde utvisas ur landet. I fallet Sveriges Radio ansåg vi att det rörde sig om rena snyftreportage. Detta med tanke på Al-Duhans väl dokumenterade historia. Låt oss exempelvis nämna hans återkommande försvar av, och sympati för, terrorledaren Usama bin Laden.

När Al-Duhan bedrev ungdomsverksamhet i Umeå var det flera i hans närhet som vittnade om att han sympatiserade med bland annat Usama bin Laden. En källa till Gefle Dagblad beskrev Al-Duhans agerande på följande sätt:
”- Han tyckte om Osama bin Laden och kunde visa ungdomar med invandrarbakgrund jihadistfilmer från Algeriet och Irak. Inte så att han predikade utan han låtsades som att det var på skoj. Han vågade inte visa sådant för någon med svensk bakgrund. Han pratade även mycket om sin pappa Abo Raad och att han var Europas största imam, med förhoppning att göra honom till en förebild för ungdomarna”.

Faktum är att Raad Al-Duhan försvarade Usama bin Laden i ett av de reportage som syftade till att rentvå honom – helt utan att detta framkallade någon som helst reaktion från journalistens sida! Följande är vad Al-Duhan sa i reportaget – som publicerades i Aftonbladet den 21/11-2019:
”- När Usama bin Ladin kommer på tal frågar jag alltid ’varför är han terrorist?’ Varför var han inte terrorist när USA hjälpte honom med vapen och pengar? Varför var han inte terrorist när han hade kontor i Saudiarabien och rekryterade jihadister? Varför blev han terrorist först när han gick på högsta hönset?”

Al-Duhans första fråga då Usama bin Laden kommer på tal är alltså ”varför är han terrorist”. Att denna kommentar inte väcker någon reaktion från Aftonbladets reporter är makalöst. Det första terrordåd som bin Laden kopplades till skedde i den jemenitiska staden Aden redan 1992 – för nästan 30 år sedan. Bin Laden och Al-Qaida kopplades sedan ihop med en rad andra terrordåd under 1990-talet, bland annat den s.k. Luxormassakern i Egypten 1997. Bin Laden hjälpte även talibanerna i Afghanistan att genomföra en massaker på mellan 5-6 000 shiamuslimska hazarer i staden Mazar-e-Sharif år 1998. Alla dessa dåd skedde före den 11 september 2001, då bin Laden ”gick på högsta hönset” (dvs USA).

Det är makalöst att Aftonbladets reporter inte klarar av att säga följande: ”men Bin Laden var terrorist redan på 1980-talet – då USA hjälpte honom med vapen och pengar”. Därmed hade han slagit undan benen på Raad Al-Duhan.

”Follow the money”

Det har även framkommit att Raad Al-Duhans idrottsföreningar har tagit emot pengar från den numera nedlagda ”Vetenskapsskolan” (SR 14/6-21). Denna skola är känd för att bland annat ha anställt minst fyra personer som återvänt till Sverige efter att tidigare ha anslutit sig till Islamiska Staten / Daesh. Al-Duhan hade även tagit emot pengar från förskolan Bilaal, som stängdes efter att det uppdagats att drygt två miljoner kronor förts ut ur förskolan och försvunnit. ”Vetenskapsskolans” f.d. rektor och förskolan Bilaals kassör hörde, liksom Al-Duhan, till de sex personer som år 2019 utvisades i tre instanser för sin roll i det wahhabitisk-salafistiska nätverket i Sverige.

Nyligen framkom dessutom att Raad Al-Duhan åtalas för grovt penningtvättbrott (Expressen, 1/6-21). Enligt Expressen har brottet begåtts år 2017 och har koppling till den idrottsförening som Al-Duhan tidigare stod bakom i Gävle. Enligt åklagaren ska Al-Duhans idrottsförening ha tagit emot 465 000 kronor från en okänd person. Dessa pengar har Al-Duhan sedan fört över till sitt konto och tagit ut i kontanter. Vart pengarna sedan tagit vägen är okänt.

Medveten påverkan mot journalister

Hur kan alla dessa uppgifter ha undgått bland annat den nu aktuella reportern på Sveriges Radio, som måste ha spenderat åtskilliga timmar med att granska Raad Al-Duhan? En förklaring ligger i att Al-Duhan har en medveten metod som går ut på att försöka påverka journalister. Han utnyttjar en kombination av charm och lögner för att spela på den okunskap och rädsla för att inte vara ”politiskt korrekt” som finns hos många journalister. Dåliga journalister.

I den ovan nämnda intervjun i Aftonbladet, där Al-Duhan alltså försvarar Usama bin Laden, påstår Al-Duhan samtidigt att han inte är religiös. Att inte vara religiös definierar han som att han ber ibland, fastar ibland och att han inte besökt en moské på två år. I en intervju med Expressen den 7 juni 2021 säger Al-Duhan istället att han är muslim och uttalar sig om vad ”vi muslimer” anser om både sharialagarna och upprättandet av ett kalifat. Skillnaden är att Expressens journalist själv är invandrare och talar arabiska och därmed inte är lika lättlurad…

Dödshot mot chefredaktör

Det finns naturligtvis även svenska reportrar, inte minst vid Doku, som sett igenom Raad Al-Duhan. Men att granska Al-Duhan och det nätverk han tillhör har ett pris. År 2017 dömdes Al-Duhan för att ha dödshotat Gefle Dagblads dåvarande chefredaktör Anna Gullberg. Bakgrunden till hotet var att Gefle Dagblad gjort en större granskning av den moské där Al-Duhans far är imam. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att brottet var så pass allvarligt att det hade ett straffvärde motsvarande två års fängelse. Tingsrätten ansåg att Al-Duhan skulle sitta av tiden, men hovrätten fastställde slutligen straffsatsen till villkorlig dom och dagsböter.

Även Dokus reporter Sofie Löwenmark har vittnat om påverkansförsök från Al-Duhan under tiden hon arbetade med avslöjandet om Al-Duhans relation med reportern på Sveriges Radio. I en intervju med tidingen Journalisten berättar Löwenmark att Raad Al-Duhan visserligen inte kom med några hot, men att han hade ”väldigt starka åsikter om vad jag borde och inte borde skriva”.

Sveriges Radio ville sopa allt under mattan

Mot bakgrund av Al-Duhans historia är det anmärkningsvärt att en reporter vid Sveriges Radio valde att inleda en relation med honom. Det är ännu mer anmärkningsvärt att detta skedde samtidigt som reportern hade ansvar för att granska både Al-Duhan och den lag som använts för att utvisa honom. Detta tyder på brister både i journalistens omdöme och integritet.

Mest anmärkningsvärt är dock hur cheferna vid Sveriges Radio har hanterat situationen sedan de blev varse journalistens relation med Raad Al-Duhan. Ledningens metod har varit att försöka hålla hela affären hemlig för alla utom för en mycket liten krets.

I Sveriges Radios eget granskande reportage (14 juni) om händelserna framkommer att ledningen för Eko-redaktionen, där den aktuella reportern arbetade, även höll skälen till varför reporterns anställning avslutades i oktober 2020 hemliga för de egna anställda. I det mail som skickades ut till hela redaktionen då reportern slutade berömde istället ledningen hennes arbete! Detta trots reporterns ytterst olämpliga agerande.

Detta var närmast osannolikt ansvarslöst, och fegt, av cheferna på Sveriges Radio. Den aktuella reporterns agerande riskerade nämligen att underminera trovärdigheten för Sveriges Radios hela nyhetsrapportering. Om ledningen försöker lägga locket på när en reporter haft en relation med en person som anses utgöra ett hot mot rikets säkerhet – vilka andra, och mindre allvarliga, jävssituationer har då mörkats tidigare? Och vilka nya jävssituationen kommer de att försöka hemlighålla i framtiden?

I grunden handlar detta om att det fortfarande finns delar av det politisk-mediala etablissemanget som inte tar hotet från våldsbejakande islamistisk extremism på allvar.

När det gäller de ansvariga cheferna inom Sveriges Radio bör deras förtroende anses vara förbrukat. Genom att hemlighålla skälen till varför journalisten fick avsluta sin anställning försökte cheferna att skydda sig själva – för att de tillåtit att Sveriges Radio sände ett program som på goda grunder kunde tänkas vara partiskt till Raad Al-Duhans fördel. Även cheferna bör därför söka sig nya jobb.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar