Miljö och klimat

Kemikalie i plast kan orsaka lägre IQ hos barn

Ett barn som dricker ur en nappflaska
Höga halter av kemikalien bisfenol F som finns i vissa plaster kan orsaka lägre IQ hos barn. Foto: Lucy Wolski / Unsplash.com
Erik Amnell
Publicerad i
#163
Lästid 3 min

En ny svensk studie visar på oroväckande hälsoeffekter hos små barn från användningen av kemikalien bisfenol F som är vanligt förekommande i plast. Studien följde drygt 2 000 kvinnor från graviditet till förlossning för att sedan undersöka hälsan hos de barn som blivit exponerade för höga halter av bisfenol F under fosterstadiet. Studien visade bland annat att bisfenol F orsakade lägre IQ hos barn.

Bisfenoler är en grupp kemikalier, och den mest välkända av dessa kallas för bisfenol A (BPA) och används i hela världen för att framställa bland annat polykarbonatplast som används i plastflaskor, matlådor, och diverse byggmaterial. Vid djurförsök har höga halter BPA visat sig orsaka störd utveckling av hjärnan samt ökad risk för fetma och cancer (Institutet för miljömedicin). Den mängd bisfenol A som vi får i oss idag bedöms dock inte skada hälsan. Det gäller alla åldersgrupper och även foster (Livsmedelsverket).

På grund av de hälsorisker som förknippas med höga halter BPA har EU förbjudit bruket av BPA i framställning av nappflaskor och barnmatsförpackningar. År 2012 förbjöd Sverige bruket av BPA i alla typer av livsmedelsförpackningar samt mot att använda kemikalien för att renovera dricksvattenrör. På grund av ändringar i lagstiftningen både på nationell och internationell nivå har bruket av BPA alltså minskat. Men samtidigt har bruket av andra bisfenoler ökat. Det handlar främst om bisfenol AF (BPAF), B (BPB), F (BPF) och S (BPS).

Vilka eventuella hälsoeffekter dessa andra typer av bisfenoler har på människor är relativt okända och inte alls väletablerade av forskningen. Den nya svenska studien – den så kallade Selmastudien – har således bidragit med nya, och oroväckande, kunskaper i frågan. Studien visade alltså att barn som exponeras för höga halter av bisfenol F under fosterstadiet får en påverkan på intelligensen när de blivit äldre. Studien visade att 25 procent av sjuåringarna som under vecka 10 av graviditeten exponerats för höga halter bisfenol F hade i snitt två procentenheter lägre IQ än barn som exponerats för låga halter.

Studien är en av de första i sitt slag som undersöker bisfenol F och det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om vilka negativa hälsoeffekter bisfenol F har för befolkningen i stort. En sak är i alla fall säker: forskarnas fynd är minst sagt oroväckande.

Fakta: Selma-studien och IQ

Studien utfördes genom att mäta mängden bisofenol i livmodern hos gravida kvinnor genom urinprov. Studien visade att kvinnor som hade höga halter av bisofenol F i kroppen överförde kemikalien till fostret via blodet. Bisfenol F skapade förändringar i en gen i fostret. Det är tidigare känt att förändringar i just denna gen tenderar att orsaka lägre IQ hos barn – och det var precis vad studien visade.

IQ är i sin tur en metod som syftar till att försöka mäta människans förmåga att förstå, lära, resonera och lösa problem – och dessa förmågor kan alltså försämras hos barn som blivit exponerade för höga halter av bisfenol F under fosterstadiet.

Lämna en kommentar