Internationellt

Danska sjuksköterskor har strejkat i åtta veckor

Demonstration till stöd för sjuksköterskorna i Köpenhamn. Foto: Knud Jensen
Knud Jensen
Publicerad i
#165
Lästid 1 min

Sjuksköterskestrejken i Danmark har nu pågått i åtta veckor utan att arbetsgivarna har reagerat. Den 8 augusti genomfördes en stor demonstration i Köpenhamn till stöd för sjuksköterskorna.

Ungefär 5 000 sjuksköterskor (10 procent av yrkeskåren) har varit ute i strejk sedan den 19 juni. Under de senaste tre veckorna har ytterligare drygt 1 100 sjuksköterskor tagits ut i strejk. Nu tas ytterligare drygt 300 ut.

Den senaste utvidningen av strejken omfattar sjuksköterskor på kommunal nivå. Detta kommer främst att påverka de människor som övergår från sjukhusvård till vård i kommunal regi.

Det finns två aspekter av sjuksköterskornas kamp för högre löner. Det handlar dels om en strid för jämlika löner jämfört med mansdominerade offentliga yrken med liknande kvalifikationer, som exempelvis poliser eller lärare. Dessa orättvisor har funnits i många år. Den andra faktorn handlar om att sjuksköterskorna vill ha löner som är rimliga i förhållande till deras arbetsvillkor och arbetsbörda.

Strejken stöds av en stor del av den danska befolkningen. Detta understryks av de demonstrationer till stöd för sjuksköterskorna som organiserats i Köpenhamn.

Lämna en kommentar