Umeå

Församling i Umeå försökte förbjuda hundbad efter påtryckningar från islamister

Den olagliga skylt som representanter för Ålidhems församling hade satt upp.
Tomas Westerström
Publicerad i
#165
Lästid 3 min

Under sommaren försökte representanter för Ålidhems församling inom Svenska kyrkan att förbjuda hundbad vid den populära badplatsen Kyrkstugan i Umeå. Förbudet infördes efter påtryckningar från islamister och innebar ett åsidosättande av bland annat allemansrätten och kommunens lokala ordningsföreskrifter. Sedan försöket att införa ett hundbadsförbud avslöjats och uppmärksammats plockade representanterna ned skyltarna. En viktig seger för allemansrätten, grundlagen och Umeås hundägare!

Kyrkstugan vid Nydalasjön i Umeå har varit ett populärt utflyktsmål för badsugna umebor, med eller utan hundar, i decennier. Denna sommar möttes dock hundägarna av skyltar med texten ”Hundbad förbjudet”. Det skulle visa sig att skyltarna satts upp av representanter för Ålidhems församling som gett efter för påtryckningar från islamister som anser att hundar är ”orena”. Med islamister syftar vi på extrema minoriteter bland Sveriges muslimer som Muslimska brödraskapet och wahhabitiska salafister. Dessa utövar ofta ett hårt åsiktsförtryck riktat mot andra muslimer.

Genom att sätta upp förbudsskyltarna gav representanterna för Ålidhems församling inte bara efter för kraven från en extrem minoritet bland muslimerna. Representanterna för Ålidhems församling förvanskade och bröt dessutom mot följande lagar och bestämmelser:

1. Allemansrätten som nämns i regeringsformen (2 kap. 15 §),
2. Allmänna Lokala ordningsföreskrifter Umeå kommun (som baserar sig på allemansrätten),
3. Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Hundägarna har rätten på sin sida

Både allemansrätten och Umeå kommuns lokala ordningsföreskrifter erkänner hundägares rätt att bada med sina hundar vid Kyrkstugan – förutsatt att hundarna hålls i koppel. Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning säger dessutom att den typ av förbudsskylt som representanterna för församlingen satt upp endast får uppföras med tillstånd från kommunal myndighet. Men ett sådant tillstånd har ej utfärdats.

Dessutom har ”äldre” representanter för Ålidhems församling fått sommarjobbande  ungdomar att tro att det är församlingen som rår om badplatsen och därför ”bestämmer” över denna. Sanningen är att det är Umeå kommun som äger fastigheten som Kyrkstugan står på! Men även om församlingen själva ägt fastigheten hade fortfarande allemansrätten och kommunens lokala ordningsföreskrifter gällt.

Här måste det poängteras att ansvaret för det inträffade ligger på ett fåtal representanter för Ålidhems församling. Skulden för det som har skett ligger inte på alla medlemmarna i Ålidhems församling. Och naturligtvis inte på hela Svenska kyrkan, till vilken Ålidhems församling hör.

Skyltarna togs till sist ned

Förbudsskyltarna togs ned efter ca två veckor. Detta berodde sannolikt på det sammanlagda trycket från hundägare som kan lagen, rättrådiga medlemmar i Ålidhems församling och i andra församlingar i Umeå samt medborgare som reagerat via exempelvis bloggar. Detta var en viktig seger för hundägarna i Umeå – men också för allemansrätten och grundlagen.

När hundägare hindras från att bada sina hundar på detta sätt, efter påtryckningar från islamister, handlar det nämligen inte ”bara” om förhindrande av hundbad. Det handlar dessutom om ett förräderi mot allemansrätten som nämns i den grundlag som kallas regeringsformen. Om islamister – representanter för extrema minoriteter som Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna – ställer krav som innebär att grundlagarna åsidosätts måste representanter för församlingar inom den skattefinansierade Svenska kyrkan klara av att säga Nej.

Det gläder oss dock att representanterna för Ålidhems församling nu, efter att deras agerande kommit till allmän kännedom, slutligen har valt att hålla sig till de svenska grundlagarna – och inte till några andra lagar.

Tomas Westerström

Undersköterska

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.