Internationellt

10 000 strejkar vid traktortillverkaren John Deere i USA

Arbetare vid John Deere bildar strejkvaktskedja. Foto: Labor Notes / Chris Laursen
Veronica Nordenström
Publicerad i
#168
Lästid 2 min

Sedan den 14 oktober strejkar 10 000 industrianställda vid tolv fabriker i delstaterna Iowa, Illinois, Kansas, Colorado och Georgia. Det är den största strejk som genomförts av anställda vid John Deere på 35 år.

Strejken bröt ut sedan uppåt 90 procent av medlemmarna i fackföreningen United Auto Workers (UAW) vid John Deere röstat emot att anta ett nytt kollektivavtal. Avtalet innehöll både för låga löneökningar och en för lång avtalsperiod. En arbetare som idag tjänar ca 260 kr/h skulle endast få en löneförhöjning med ca 17 kr efter fem år.

De strejkande vill även avveckla ett system som arbetsgivarna införde 1997, som innebär att arbetarna delas in i första och andra klassens anställda när det gäller löner, förmåner och anställningstrygghet.

– Våra medlemmar är organiserade och redo att hålla ut och kämpa för ett avtal som de tror uppfyller deras behov, sa Ron McInroy, regionchef för fackförbundet UAW, då strejken bröt ut.

Strejken sker mot bakgrund av att John Deere, som främst producerar traktorer och skogsmaskiner, väntas göra rekordstora vinster. Prognoserna pekar på vinster på uppåt 5,9 miljarder dollar för 2021. Samtidigt har många av fabriksarbetarna tvingats arbeta tio- och tolvtimmarsskift under pandemin.

Den 31 oktober enades facket och arbetsgivaren om ett preliminärt avtal. Avtalet innebär att de anställda får en tioprocentig löneökning det första året och sedan femprocentiga löneökningar det tredje respektive femte året. Det andra, fjärde och sjätte året ska företaget betala ut klumpsummor motsvarade 3 procent av lönen. Arbetarna kommer även att få en bonus på 8 500 dollar vid undertecknandet av det nya avtalet.

Uppdatering 3 november:
Fackmedlemmarna röstade nej även till detta avtal med röstsiffrorna 55 procent emot och 45 procent för. Detta då de anser att även det nya avtalet är för dåligt. Därmed fortsätter strejken.

Lämna en kommentar