Politiska rapporter

Över 1 500 namnunderskrifter om ”superbussar” i Örebro felaktigt underkända

Ledningen för Örebro kommun anklagas för att felaktigt ha underkänt över 1 500 namnunderskrifter mot införandet av "superbussar". På bilden Örebro rådhus. Foto: Calle Eklund (CC BY-SA 3.0)
Staffan Marklund
Publicerad i
#170
Lästid 2 min

Turerna kring superbussarna i Örebro ser ut att fortsätta. Nättidningen Nyheter Idag har uppgett att kommunens hantering av namninsamlingen utfördes i strid mot lagen om folkomröstningar. Samtidigt har Örebropartiet genomfört en egen omräkning som visar att drygt 1 500 namn felaktigt diskvalificerats från namninsamlingen.

Det har även framkommit att en av de ansvariga för granskningen av listan, Peter Björk, själv är en socialdemokratisk regionpolitiker som röstat för införandet av BRT. Björk avfärdar anklagelserna om jäv. I samtal med Markus Allard, Örebropartiet, har han sagt att Vi har ju haft ett upplägg där ingen har varit ensam med rösterna, utan allt granskande har ju varit minst två tjänstemän tillsammans”. Till Nyheter Idag hävdar han att han såg sin arbetsuppgift som ”att vara bollplank för kollegorna som genomförde själva granskningen”.

Allard kritiserar granskarna av listan för att de uteslutit namnunderskrifter där postnumret inte inkluderas i uppgifterna. Han menar att detta utgör en juridisk övertolkning som saknar stöd i lagen. Staffan Wikell, jurist på Sveriges Kommuner och Regioner, bekräftar för Nyheter Idag att det räcker med en gatuadress för att en namnunderskrift ska bli godkänd enligt lagen.

Både Örebropartiet och Liberalerna har begärt ut namnen, för att själva kunna genomföra en granskning av materialet. Örebropartiets granskning har kunnat följas via Markus Allards inlägg i sociala medier.

– Kommunen hävdar att folkinitiativet saknar 1 198 namn, skriver Allard. Detta är en lögn. Vi har tillräckligt underlag. Och det kan jag bevisa.
– Det är något fuffens med det här, minst sagt. 

Örebropartiet anser sig kunna visa att minst 1 542 namn felaktigt diskvalificerats från insamlingen i kommunens interna genomgång av underlaget. Och enligt Allard kan antalet vara ännu större. I vissa av fallen menar Allard att felen inte kan bero på ”den mänskliga faktorn” utan anser att felen enbart kan förklaras med att de ”gjorts med vilje”. Örebropartiets granskning har fått kommunen att agera. Kommundirektör Peter Larsson har begärt mer tid att pröva frågan och tänker låta oberoende granskare gå igenom namnunderskrifterna (NA 3/12). Larsson har själv inte uttryckt kritik av hur kommunen hanterat namnlistan hittills, men anser det vara viktigt att processen sköts på ett sätt som är förtroendeingivande. 

Lämna en kommentar