Inrikes

Europa: Coronan bekämpas med allt mer auktoritära metoder

Veckans Nyheter
Publicerad i
#170
Lästid 2 min

Österrike

I Österrike har regeringen beslutat att det ska bli obligatoriskt för alla över 14 år att vaccinera sig från februari 2022. De österrikare som inte efterföljer beslutet kommer att få böta upp till 3600 € (ca 36 000 kr) var tredje månad så länge de inte vaccinerar sig. Det har redan tidigare funnits ett starkt vaccinationsmotstånd i Österrike. Det fattade beslutet kan skapa djupa sår inom befolkningen och leda till en ökad misstro mot myndigheterna i samhället.

Tyskland

Både den avgående förbundskanslern Angela Merkel och den till trädande Olaf Scholz vill göra vaccinationer obligatoriska för alla vuxna från och med februari. Vilka sanktioner som är tänka att införas mot de som inte vaccinerar sig är än så länge oklart.

Grekland och Tjeckien

I Grekland har regeringen har beslutat att alla över 60 år antingen ska ha tagit, eller bokat tid för, den första vaccinationen före mitten av januari. De som inte gör detta kommer att börja bötfällas med 100 € (ca 1000 kr) i månaden. Detta är väldigt mycket pengar för många i Grekland. Precis som i Österrike riskerar detta att skapa djupa sår och ökad misstro. Även i Tjeckien talar den avgående regeringen om att införa obligatoriska vaccinationer för alla över 60 år.

EU

EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen har sagt att det är hennes personliga åsikt att det borde påbörjas en diskussion inom EU om obligatoriska vaccinationer. Genom denna ”personliga åsikt” försöker van der Leyen sätta press på fler stater att fatta liknande beslut som de nämnda.

Argumenten för att det skulle vara nödvändigt med dessa mycket långt gående tvångsåtgärder för att bromsa smittspridningen håller lika lite i dessa länder som vaccinationsintygen i Sverige. Även inom övriga EU-länder – Österrike, Tyskland, Grekland och Tjeckien – minskar skillnaderna mellan vaccinerade och icke vaccinerade när det gäller smittspridningen. Skälet till att vi tar upp dessa exempel är att när ett lands beslutsfattare väl börjat fatta tvångslagar, och dessa inte leder till efterlevnad, finns risken att beslutsfattarna trappar upp tvångsåtgärderna ytterligare.

Coronapandemin utgör tveklöst ett hot mot samhället. Och många människor dör i covid. Men även klimatförändringarna utgör ett dödligt hot. Detsamma gäller för trafiken, rökning och onyttig mat. Det gäller för de styrande att inte tappa proportionerna och stifta ”coronalagar” som inte uppfattas som legitima av en stor del av befolkningen. Då riskerar det, som tidigare sagts, att skapa djupa sår inom befolkningen och en ökad misstro mot myndigheterna i samhället.

Lämna en kommentar