Inrikes

Kulturella skillnader bidrar till sprängkraften i konspirationsteorierna om socialtjänsten

Det finns en väldig sprängkraft bakom de medvetna lögner som sprids idag. Foto: Faksimil TRT
Veckans Nyheter
Publicerad i
#172
Lästid 3 min

Det finns en väldig sprängkraft bakom de medvetna lögner som sprids idag, om att socialtjänsten i Sverige kidnappar och hjärntvättar barn till muslimska föräldrar. Detta har bland annat med barnens starka juridiska ställning i Sverige att göra.

Om vi tänker oss barnens rättigheter som en lång linjal så befinner sig Sverige på den ena änden av denna linjal. Flera av de länder från vilka många invandrare / flyktingar som anlänt till Sverige kommer ifrån befinner sig i den andra änden av denna linjal som symboliserar barnens rättigheter. Låt oss exemplifiera med lagstiftningen rörande barnaga – som är förbjudet i Sverige men tillåtet i en majoritet av världens länder.

Fakta om barnaga i Sverige

  • Sverige var det första landet i världen som förbjöd barnaga.
  • Skolagan förbjöds helt från och med 1958 – efter att stegvis ha minskat sedan slutet av 1800-talet,
  • Barnaga slutade vara lagligt i Sverige år 1966,
  • Allt våld mot barn, uppfostrande eller inte, kriminaliserades uttryckligen 1979.

Fakta om barnaga i världen

  • Så sent som 2014 växte 90 procent av alla barn i världen upp i stater där det var tillåtet att slå barn (Human Rights Watch),
  • År 2021 hade endast 63 av 199 stater i världen helt och hållet förbjudit ”kroppslig bestraffning” av barn (End Violence Against Children / FN),
  • Någon form av barnaga är tillåtet i bland annat Italien, Tjecken, Slovakien, USA, Australien, Schweiz, Belgien, United Kingdom, Ryssland, Kina och Indien,
  • I Mellanöstern och Nordafrika är barnaga helt förbjudet endast i Tunisien och Israel.

Internationellt sett är Sverige alltså ett land där barnen har en unikt stark juridisk ställning. I Sverige måste socialtjänsten agera på olika sätt om det exempelvis inkommer en orosanmälan. Detta vet de flesta föräldrar som är uppvuxna i Sverige – och även många barn som växer upp i Sverige. I Sverige ska samhället, bland annat via socialtjänsten, ta tillvara barnens rättigheter även om detta innebär en konflikt med barnets föräldrar – som ibland kan gå så långt som till att barn omhändertas för att placeras i fosterhem. Detta under längre eller kortare tid.

Den svenska lagstiftningen rörande bland annat barns rättigheter och föräldrars skyldigheter är alltså annorlunda än den lagstiftning som råder i flera av de länder från vilka många invandrare / flyktingar som anlänt till Sverige kommer ifrån. Denna skillnad har inneburit att konflikter uppstått, och kommer att fortsätta uppstå, mellan exempelvis socialtjänsten och föräldrar som kommer från länder där aga inte är förbjudet och där frågan om agans plats i barnuppfostran huvudsakligen anses vara familjens ensak.

De våldsamma angrepp som nu pågår mot den svenska lagstiftningen, och mot den socialtjänst som ska se till att denna lagstiftning efterlevs, har länge legat och grott. För alla som inte har varit blinda.

Konflikten finns alltså inbyggd i själva olikheterna mellan Sveriges lagstiftning, å ena sidan, och vissa flyktingar och invandrare som kommer från länder med en annan lagstiftning och som har svårt att acceptera vad som gäller i Sverige, å den andra sidan. 

Denna konflikt har förvärrats på grund av att svenska myndigheter under lång tid har varit alltför otydliga med vad som gäller i Sverige. Detta dels när det gäller barns rättigheter, dels i en rad andra frågor.

Nu ställs detta på sin spets.

Lämna en kommentar