Inrikes

Partiet Nyans kan bli det mest dramatiska i valet

Sveriges muslimer förtjänar bättre

Partiet Nyans leds av den tidigare centerpartisten Mikail Yüksel. Foto: Partiet Nyans / Pressbild
Jan Hägglund
Publicerad i
#172
Lästid 5 min

Valet i år blir troligen det mest dramatiska efter millennieskiftet. Detta beror inte endast på oklarheter om ifall Socialdemokraterna kommer att kunna bilda ett block tillsammans med både Centerpartiet och Vänsterpartiet, eller på om Liberalerna eller Miljöpartiet tvingas lämna riksdagen. Den största dramatiken kan istället komma att skapas av Partiet Nyans.

Partiet Nyans bildades i augusti 2019 och planerar att ställa upp i valet till riksdagen. Nyans har i dagsläget, förutom till riksdagen, även kandidater till valen i 35 kommuner och sju regioner (se faktaruta i slutet av denna artikel).

Partiet kommer främst att rikta in sig på de cirka 800 000 muslimerna i Sverige. Partiets valrörelse uppges huvudsakligen komma att präglas av tre frågor:

  • av anklagelsen mot Sveriges alla socialtjänster för att de medvetet kidnappar och hjärntvättar muslimska barn med hjälp av LVU,
  • av försvaret av muslimska friskolor,
  • av påståendet att det existerar en så utbredd islamofobi (islamfientlighet) i Sverige att det krävs en särskild brottsrubricering mot denna (islamofobin).

Muslimska brödraskapet – en minoritet

Partiet Nyans ger uttryck för samma värderingar som Muslimska brödraskapet, och andra islamister som exempelvis de wahhabitiska salafisterna, i flera grundläggande frågor. Det faktum att Partiet Nyans värderingar ligger i linje med islamisterna utgör både partiets styrka och svaghet. Det är nämligen en sak att vara muslim. Det är en annan sak att vara islamist och sympatisera med de åsikter som exempelvis Muslimska brödraskapet och/eller de wahhabitiska salafisterna för fram.

Majoriteten av muslimerna i Sverige är inte islamister.

Men islamister, Muslimska brödraskapet och wahhabitiska salafister, är mycket väl organiserade. De har under årtionden arbetat för att få politiska partier och myndigheter i Sverige att uppfatta dem som företrädare för alla muslimer i landet. Detta gäller allra främst för Muslimska brödraskapet. Men det är viktigt att förstå att det, naturligtvis, finns olika tolkningar av islam. Det tål att sägas igen: det är en minoritet av muslimerna i Sverige som är islamister och gör samma tolkning av islam som Muslimska brödraskapet.

Detta betyder att en kritik mot islamister som ”brödraskapet” inte innebär en kritik mot islam som religion. En kritik mot det ”brödraskapet” utgör en kritik mot tre saker:

  • mot en minoritets tolkning av islam,
  • mot Muslimska brödraskapets försök att framställa sig som representanten för alla muslimer i Sverige,
  • mot ”brödraskapets” försök att påtvinga andra muslimer sin tolkning av islam.

Den kritik mot den minoritet av muslimerna som är islamister, bland vilka Muslimska brödraskapet dominerar, innebär alltså inte en kritik mot islam som religion. En kritik av Partiet Nyans innebär inte heller det en kritik av islam som religion.

Mobilisering innebär radikalisering

Muslimska brödraskapet delar inte de värderingar som kommer till uttryck i den svenska lagstiftningen och rättspraxisen för stora delar av familjerätten. Däribland den som berör barn. Muslimska brödraskapet har minst två mål. Det första består i att riva upp och förändra den lagstiftning som för dem är oacceptabel. Antingen för hela det svenska samhället – eller för hundratals tusen muslimer i Sverige. Om ”brödraskapet” skulle lyckas i sitt uppsåt innebär detta att Sverige skulle splittras – med mycket långt gående effekter för hela samhället. Det andra målet är att mobilisera så många muslimer, och andra invandrare, som möjligt. Denna mobiliserande effekt är minst lika viktig – på längre sikt.

Mobilisering innebär radikalisering. Därför har det Muslimska brödraskapet valt att driva lögnen om att socialtjänsterna i Sveriges 290 kommuner medvetet skulle kidnappa, hjärntvätta och utsätta barn till muslimska föräldrar för övergrepp. De räknar med att sådana lögner kan få genomslag. Och bidra till en radikalisering av muslimerna i Sverige.

Partiet Nyans utgör en del av angreppet

Partiet Nyans både surfar på, och utgör en del av, den våg av lögner och hat som har startats mot grundläggande förhållanden i Sverige. Partiet Nyans kommer, om det skulle fortsätta att låta sin valrörelse präglas av ovanstående frågor, att förstärka angreppet. Dels på svensk lagstiftning som LVU. Dels på djupt förankrade värderingar som bygger på existerande lagstiftning. Barnens rättigheter är en början. Fler delar av familjerätten står på tur. Däribland kvinnornas rättigheter.  

Partiledarens samröre med fasciströrelsen ”Grå vargarna”

Partiet Nyans ordförande, Mikail Yüksel, uteslöts ur Centerpartiet som han tidigare varit medlem i och kandiderade till riksdagen för så sent som 2018. Skälet till att Mikail Yüksel uteslöts ur C var avslöjandet att han hade deltagit på ett möte som syftade till att etablera den turkiska fasciströrelsen de ”Grå vargarna” i Skandinavien. Yüksel, har även talat på ett torgmöte i Stockholm där han förnekade Turkiets folkmord på armenier, assyrier, syrianer och pontiska greker år 1915! Detta är en väldigt extrem ståndpunkt.

En valframgång för Partiet Nyans – som att partiet skulle ta sig in i riksdagen eller i större kommuner och regioner – innebär att islamisterna i Muslimska brödraskapet skulle stärkas. Då skulle Partiet Nyans kunna lägga fram förslag som syftar till ett ökat förtryck av muslimska kvinnor och barn. Risken är även mycket stor för en ökad anti-semitism. Speciellt med tanke på partiledarens koppling till den turkiska fascistorganisationen de ”Grå vargarna”.

Fakta: Partiet Nyans kandidatur i valet 2022

På sin hemsida uppger Partiet Nyans att det kandiderar i valen till riksdagen samt i följande kommuner och regioner:

* Riksdagen

* Kommuner:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Helsingborg
Norrköping
Örebro
Västerås
Borås
Linköping
Haninge
Huddinge
Sigtuna
Eskilstuna
Landskrona
Burlöv
Skurup
Borlänge
Växjö
Jönköping
Botkyrka
Mölndal

* Regioner:
Stockholm
Västra Götaland
Skåne
Östergötland
Västmanland
Södermanland
Kalmar

Partiet Nyans uppger sig ha kandidater i ca 35 kommuner. Listan ovan kan därför komma att bli längre.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar