Inrikes

Muslimerna utgör en del av samhället – och behövs i kampen för jobb och välfärd

Demonstration mot nedskärningar inom sjukvården i Stockholm, november 2019. Foto: Faksimil SVT
Jan Hägglund
Publicerad i
#172
Lästid 2 min

Nya Arbetartidningen har under lång tid fört fram uppfattningen att Sveriges muslimer, liksom andra invandrare, utgör en viktig del av det svenska samhället. Därför strävar vi efter att alla invandrare, självklart även muslimer, ska delta i försvaret av det hotade välfärdssamhället.

Invandrarna, däribland muslimerna, måste delta i kampen för fler arbetstillfällen inom sjukvård och äldreomsorg. Dels för att dessa verksamheter behöver ökade resurser. Dels för att minska arbetslösheten, som särskilt drabbar invandrarna, och för att motverka de växande inkomstklyftorna.

En gemensam kamp mot de växande orättvisorna, svenskar och invandrare tillsammans, är vad som skulle kunna lägga grunden till en enighet. En enighet som bygger på gemensam handling har förutsättningar att bli en stark enighet. Och en av de viktigaste faktorerna för att muslimer och andra invandrare ska känna sig delaktiga i det svenska samhället.

Fackföreningarnas roll kan avgöra

Den kraft som skulle kunna ställa sig i spetsen för en gemensam kamp, svenskar och invandrare tillsammans, mot de ökade orättvisorna är fackföreningarna. Detta skulle kräva att fackföreningarna tar strid för ökade resurser inom bland annat sjukvård och äldreomsorg och knyta samman detta med speciella initiativ för att dra med invandrare som muslimer i en sådan kampanj.

Fackföreningarna måste våga utmana bemanningsföretag och ge sig in i utsatta stadsdelar där parallellsamhällen har etablerat sig. I syfte att värva nya grupper av medlemmar. Sådana initiativ skulle kunna vara den mest effektiva metoden för att bryta den isolering i vilken många muslimska invandrare befinner sig i idag. Bland annat runt storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö.

Slutligen skulle en gemensam kamp, svenskar och invandrare tillsammans mot de växande orättvisorna, även försvåra för det Muslimska brödraskapet i deras strävan att förhindra muslimerna från att integreras i det svenska samhället genom att försöka stärka isoleringen och öka radikaliseringen. Fackföreningarna skulle kunna spela en avgörande roll i att förhindra den uppsplittring som pågår av Sverige. Det som krävs är insikt och kampvilja.

  • Sveriges muslimer förtjänar något bättre än lögner om att socialtjänsten kidnappar, hjärntvättar och utsätter barn till muslimska föräldrar för övergrepp med hjälp av LVU,
  • Sveriges muslimer förtjänar något bättre än Partiet Nyans och dess viktigaste valarbetare – Muslimska brödraskapet,
  • Sverige muslimer förtjänar att delta i en kamp för fler arbetstillfällen till sjukvård och äldreomsorg, svenskar och invandrare tillsammans, genom fackföreningar värda namnet.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar