Partinytt

Partinytt vecka 8

Årets 2022 fortsätter att präglas av valet den 11 september – som endast ligger 6 månader och tre veckor bort

* Hets- och lögnkampanjen riktad mot LVU och socialtjänsten nådde Umeå i söndags – kan en spricka anas inom Muslimska brödraskapet?

Ett 30-tal personer hade samlats på Renmarkstorget efter inbjudan av bland annat en ledande representant för Islamiska föreningen i Västerbotten. En av talarna ropade att ”socialtjänsten är en terroristgrupp som har lagens stöd”! Samma person talade även hotfullt om alla som väljer att utbilda sig till socionomer. Hon påstod slutligen att invandrare älskar sina barn mer än svenskar. En annan talare skrek så högt i ljudanläggningen att även de arabisktalande hade svårt att höra vad hon sa! Men det obalanserade i framträdandet balanserade väl mot det lögnaktiga och hatiska i de budskap som gick att uttyda. Läs mer och se en bild på vår VK-blogg.

I samband med tidigare manifestationer, bland annat i Stockholm och Göteborg, har budskapet varit att socialtjänsten kidnappar och hjärntvättar barn till muslimska föräldrar samt även utsätter dessa för övergrepp. I söndags var det Umeås tur – vilket vi kunde avslöja i vår VK-blogg. I samband med liknande möten, bland annat i Stockholm och Göteborg, har Partiet Nyans lanserats. Detta parti har ställts sig bakom anklagelserna.
Vi måste fråga oss, mot bakgrund av att hetskampanjen mot LVU och socialtjänsten nu har nått till Umeå, om en lansering av Partiet Nyans står på tur (i Umeå och i länet)?

Utan medverkan från islamisterna, speciellt det Muslimska brödraskapet, skulle inte denna internationella hatkampanj mot LVU och socialtjänsterna i Sverige vara möjlig. Detsamma gäller lanseringen av Partiet Nyans. Även om det var få på torgmötet i söndags är det fortfarande långt till valdagen den 11 september.

Det som talar emot en etablering är det splittring inom Muslimska brödraskapet som kan anas. Imamrådet i Sverige har tagit avstånd (distanserat sig) från uppfattningen att socialtjänsten skulle kidnappa och hjärntvätta barn till muslimer (även om Imamrådet anser att fördomar kan ligga bakom omhändertaganden). Samtidigt bidrar FIFS (Förenade Islamska Föreningar i Sverige) till att dra folk till dessa hatmöten. ”Brödraskapet” har stort inflytande över (eller kontrollerar) båda dessa organisationer. Imamrådet är mer religiöst, FIFS är mindre, åtminstone på papperet. Detta låter oss ana en spricka på nationell nivå.

Sprickan kan även anas lokalt! I förra valet uppmanade Islamiska Föreningen i Västerbotten sina anhängare att kryssa Mariam Salem i valet till Umeå kommunfullmäktige. Detta var första gången någonsin som Islamiska Föreningen i Västerbotten lade hela sin vikt bakom en kandidat – vilket kom att gynna MP. Samtidigt utgör Islamiska Föreningen en del av paraplyorganisationen FIFS som drar folk till dessa hatmöten som lanserar Partiet Nyans. Och Islamiska Föreningens främsta ansikte utåt, Ahmed Muhanna, var också den som bjöd in folk till manifestationen i söndags. Men en lansering av Partiet Nyans år 2022 skulle slå undan benen på Islamiska Föreningens satsning på Mariam Salem och MP i valet 2018. Det är därför vi skriver att den spricka som kan anas bland islamisterna inom Muslimska brödraskapet på nationell nivå även kan anas lokalt.    

* Utdelningen av Umebladet inleds nu på lördag den 26 februari

Det Umeblad som vi delar ut på lördag utgör årets första valmaterial. På veckans möten kommer vi att närmare presentera innehållet i Umebladet. Men till det viktigaste som föreslås att tas upp hör följande:

  • Vår grundläggande identitet lokalt har under lång tid baserats på ett resonemang om att Satsa på de lagstadgade basverksamheterna – Nej till (ständigt nya) skrytprojekt,
  • Till de lagstadgade basverksamheterna hör att Satsa på sjukvård och äldreomsorg – för att klara folkhälsan & nästa pandemi. Kommentar: detta stycke berör inte endast kommunen utan även regionen/landstinget. Men vi ska inte splittra upp våra resonemang kommun och region (vi ställer ju även upp i båda valen).
  • Vi måste också lyfta fram den tystnadskultur som det skrivits om både inom Umeå kommun och regionen. Här ingår Andreas Lundgrens vägran att ta itu med bristerna inom arbetsmiljön inom delar av socialtjänsten i Umeå kommun. Mot detta måste vi försöka ställa ett processorienterat arbetssätt som ökar de anställdas inflytande över bland annat schemaläggning.
  • Den farliga luften i Umeå har varit vår fråga under sedan 2006. År 2020 hade Umeå störst antal överskridanden av miljökvalitetsnormen i hela Sverige. Under 2021 skedde också många överskridanden.
  • Vi måste ta upp islamisternas angrepp mot lagstiftning vars syfte är att skydda barnens rättigheter i Sverige, mot lögnkampanjen om att socialtjänsten kidnappar och hjärntvättar barn till föräldrar som är muslimer, nu då kampanjen nått Umeå (och socialtjänsten, av vissa i Umeå, kallas för en ”terroristgrupp”).

Sammanfattningsvis: Vi har en politik som skulle vara bättre för Umeå än den som S och M står för. Inte minst vad gäller grön industriell produktion. Vi måste våga framställa oss som ett lokalt ”regeringsalternativ”. Inte ensamma. Men tillsammans med andra som delar tillräckligt många av våra grundläggande planer för ett framtida Umeå. 

I dagsläget är det prick 80 personer som är klara för utdelningen. Målsättningen är, som tidigare nämnts, att passera 90-strecket. Har du en vän, arbetskamrat eller släkting som skulle kunna tänkas hjälpa till med utdelningen – tveka inte att fråga denna person! Vi kör ut bladet på lördag, men det går att dela under hela veckan och även nästkommande helg. Men vänta inte – fråga redan idag.

* Valsedelns 15 första namn

Som vi skrev i förra veckan kommer vi att presentera de 15 första namnen på vår valsedel till Umeå kommunfullmäktige, samt hur vi tänkt kring valsedelns sammansättning, på veckans möten. Förslaget på namn kommer att skickas ut i en ”del två” av detta Partinytt under tisdagen. Tanken är att vi tar beslut om de 15 första namnen på nästa veckas möten.

* Arbetsmöten onsdag och torsdag

Vi har ett behov av att använda veckans möten till att göra förberedelser inför utdelningen av Umebladet nu på lördag den 26 februari. I samband med den förra utdelningen, i september i fjol, gjorde vi en total översyn av vår utdelningsorganisation. Detta var inte helt utan problem. Bland annat var det många kartor som var otydliga. En av uppgifterna på arbetsmötena blir därför att lösa de eventuella problem som kvarstår sedan i september.

Det kommer även att finnas ett behov av att ringa och värva de sista utdelarna som vi ännu inte nått och som behövs för att vi ska passera 90-strecket. Självklart kommer det även att finnas möjlighet att skriva en politisk rapport till kommande nummer av tidningen.

* Inläsningsmaterial

Du har precis fått det nya numret av Nya Arbetartidningen (nr 172). Detta nummer innehåller fem artiklar om islamisternas lögnkampanj om socialtjänsten. Alla medlemmar i Arbetarpartiet måste kunna denna fråga. Vi ber dig därför att läsa alla fem artiklarna. Det är följande artiklar:

  • Hetskampanjen mot LVU och lanseringen av Partiet Nyans – det parallella samhällets utmaning av majoritets-Sverige
  • Muslimerna utgör en del av samhället – och behövs i kampen för jobb och välfärd
  • Partiet Nyans kan bli det mest dramatiska i valet
  • Kulturella skillnader bidrar till sprängkraften i konspirationsteorierna om socialtjänsten
  • Sanningen bakom tre fall av omhändertaganden som sprids i sociala medier

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.