Partinytt

Hetskampanjen mot socialtjänsten debatterades i Umeå fullmäktige

Arbetarpartiet hade tagit initiativ till debatten om hetskampanjen mot socialtjänsten. Foto: Faksimil Umeå kommun
Frank Pettersson
Publicerad i
#174
Lästid 4 min

En av de viktigaste debatterna i Umeå kommunfullmäktige den 28 mars handlade om den lögnaktiga internationella hetskampanj som hävdar att socialtjänsten i Sveriges alla 290 kommuner kidnappar och hjärntvättar barn till muslimska föräldrar.

Hetskampanjen, i kombination med lanseringen av partiet Nyans, utgör den första öppna utmaningen av majoritets-Sveriges lagar och värderingar. Utmaningen kommer från islamister kopplade till främst Muslimska brödraskapet, dvs representanter för en minoritet av muslimerna i Sverige.

Hetskampanjen angriper socialtjänsten och LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Bland annat sprids lögner om att socialtjänsten hjärntvättar barn så att de inte växer upp som muslimer. Det förekommer också påståenden om att barnen utsätts för övergrepp.

Arbetarpartiets interpellation

Mot bakgrund av hetskampanjen hade Arbetarpartiets representanter i Umeå kommunfullmäktige skrivit en interpellation med två frågor till Individ- och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren (S). Frågorna var följande:

1. Hur agerar Umeå kommun för att bemöta lögnerna om att socialtjänsten kidnappar och hjärntvättar barn till muslimska föräldrar?
2. Hur agerar Umeå kommun för att nå ut till nyanlända föräldrar med information om vilka lagar och bestämmelser som gäller, och inte gäller, i Sverige?

Att diskutera dessa frågor i Umeå är särskilt viktigt. Detta då Umeå utgör en av fyra orter i Sverige där det, under våren 2022, har genomförts offentliga manifestationer mot socialtjänsten och LVU. De andra tre orterna är Stockholm, Göteborg och Malmö. Manifestationen i Umeå ägde rum den 20 februari.

En av talarna på manifestationen här i Umeå den 20 februari ropade bland annat följande:
”Socialtjänsten är en terroristgrupp som har lagens stöd”! Samme talare ropade även hotfulla budskap riktade mot alla socionomer – både de som redan är anställda av socialtjänsten och de som utbildar sig till socionomer. Dessutom påstod talaren att svenskar inte älskar sina barn lika mycket som invandrare! 

– En av personerna som bjöd in till manifestationen i Umeå har under lång tid representerat en förening som både hyr lokaler av, och har tagit emot bidrag från, Umeå kommun, berättar Davis Kaza, gruppledare för Arbetarpartiet.
– Denna förening har tidigare bjudit in talare som hetsat mot homosexuella och även förhärligat martyrdöden – just under perioden då vissa lämnade Sverige för att ansluta sig till Islamiska Staten, fortsätter Kaza.

Alarmerande underskattning av krafterna som är i rörelse

Andreas Lundgrens (S) svar lämnade mycket i övrigt att önska. Lundgren sa bland annat att kommunen ”tagit del av information om kampanjen” via media samt via Socialstyrelsen och Myndigheten för psykologiskt försvar. Lundgren sa också att kommunen upprättat en ”stab” som ska ta fram en ”uppdaterad bild av läget” bland annat genom en ”aktiv mediebevakning”. Dessutom räknade Lundgren upp en rad verksamheter som kommunen bedrivit under en längre tid och som syftar till att nyanlända ska integreras i det svenska samhället.

– Lundgren uppvisade en alarmerande underskattning av de krafter som är i rörelse, säger Davis Kaza.
– Det är naturligtvis bra att Umeå kommun har metoder för att integrera nyanlända. Men det fanns absolut ingenting i Lundgrens svar som visade att han förstått vidden, och djupet, av den internationella hetskampanj som pågår, fortsätter Kaza.

Under debatten betonade Davis Kaza att lögnerna om den svenska socialtjänsten bland annat sprids av TV-kanalen Al-Jazeera. Denna TV-kanal ses dagligen av tiotals miljoner människor såväl i den arabisktalande delen av världen som i exempelvis Europa – däribland Sverige!

Bakom hetskampanjen finns verklig motsättning

Arbetarpartiets Patrik Brännberg betonade att det är helt avgörande att förstå att det ligger en verklig, reell, motsättning bakom hetskampanjen. I Sverige går barnens behov främst. Barnen har egna rättigheter. Detta även i förhållande till sina föräldrar och övrig släkt. Om barnens rättigheter inte respekteras av familjen är det samhällets skyldigheter att träda in och föra barnens talan. I ett visst skede kan detta leda till att samhället tvingas att använda sig av LVU och omhänderta barn som far illa.

Denna syn delas långt ifrån av alla. I Sverige är exempelvis barnaga förbjuden sedan lång tid tillbaka. Samtidigt växer cirka 80 procent barnen i världen upp i länder där barnaga är tillåtet. Dessa skilda synsätt är naturligtvis en källa till konflikter.

Både Brännberg och Kaza betonade behovet av att bemöta islamisternas (inte muslimernas) internationella kampanj, som syftar till att underminera svensk lagstiftning och splittra det svenska samhället, med en kraftfull motkampanj. Intresset för en sådan motkampanj, från Lundgren och S, var dock tämligen svalt.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.