Politiska rapporter | Webb-TV

110 deltog på möte med Sven Hirdman

Se videoinspelning från mötet!

Veckans Nyheter
Publicerad i
#176
Lästid 1 min

Lördagen den 7 maj arrangerade Arbetarpartiet, i samarbete med ABF, ett välbesökt möte med den tidigare Moskva-ambassadören Sven Hirdman. Drygt 110 personer hade slutit upp för att lyssna till ett samtal på ämnet ”Ryssland, Nato, Sverige och kriget”.

Mötet inleddes med ett samtal mellan Sven Hirdman och Jan Hägglund (AP). Under samtalet förklarade Hirdman bland annat bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Han redogjorde även för varför han anser att det bör ske en folkomröstning för eller emot ett svenskt medlemskap i Nato.

Efter det inledande samtalet fick åhörarna möjlighet att ställa skriftliga frågor till Hirdman. Drygt 20 frågor inkom från publiken om Nato-frågan i Sverige, de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland, relationen mellan Kina och Ryssland samt om hur Hirdman såg på den kulturella bojkott som Ryssland utsätts för. Hirdman hann svara på ungefär hälften av frågorna innan mötestiden var slut.

Avslutningsvis fick Hirdman frågan om vad som krävs för att uppnå en fredsuppgörelse: en träff mellan Ryssland och USA, Ryssland och Ukraina eller alla tre länderna. På detta svarade Hirdman att han trodde att en första träff måste ske mellan ledarna för USA och Ryssland.

Lämna en kommentar