Politiska rapporter

I Botkyrka lever var tredje flicka i årskurs 9 med oskuldskrav

En kvinna håller för ansiktet, en knuten näve syns i förgrunden
Botkyrka kommun har kartlagt förekomsten av hedersförtryck bland kommunens niondeklassare. Foto: Gapf
Agneta Björk
Publicerad i
#177
Lästid 2 min

Botkyrka kommun, söder om Stockholm, har kartlagt förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Kartläggningens resultat var nedslående. Mer än en tredjedel av Botkyrkas flickor i årskurs 9 lever med oskuldskrav till dess de är gifta. Kommunen har nu antagit en handlingsplan för att ta itu med problemen.

Kartläggningen har genomförts av organisationen TRIS (Tjejers rätt i samhället) bland alla niondeklassare i Botkyrka, på uppdrag av kommunen. I undersökningen framkom att 35 procent av flickorna har krav på sig att inte ha sex före äktenskapet och 23 procent får inte själva välja sin framtida partner. Även att var femte pojke lever med oskuldskrav.

Beslutet att genomföra kartläggningen togs redan 2020, men pandemin kom i vägen för genomförandet. Kommunen har nu, med kartläggningen i ryggen, utarbetat en handlingsplan för sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Planen beslutas formellt efter sommaren, men vissa aktiviteter har redan kommit igång. Bland annat har samtliga rektorer i Botkyrkas grundskolor fått information om hur de ska agera för att identifiera och hjälpa barn som riskerar att giftas bort under sommarledigheten.

– Det har varit pandemi i två år, och det är därför många unga som inte har rest till föräldrarnas hemländer. Nu finns en oro från kommunens sida att ungdomar riskerar att bli bortgifta under denna sommar. Det har vi försökt förhindra genom att informera på grundskolorna, sa kommunalrådet Ing-Marie Viklund (L) till tidningen Mitti Botkyrka.

Styret i Botkyrka kommun har ambitionen att alla som jobbar med barn och ungdomar inom kommunen ska vara utbildade i hur de ska upptäcka hedersproblematik och veta hur de ska agera i sådana lägen.

Under 2022 ska Botkyrka kommun även studera hedersproblematiken bland äldre och bland personer med funktionsnedsättning. Fler kommuner borde följa Botkyrkas exempel.

Lämna en kommentar