Inrikes

Socialdemokraternas svek mot kurderna

Erdogan, Niinistö och Andersson samt YPJ-soldater.
Dagens vänner ... och gårdagens. Foto: Nato / Kurdish Struggle
Davis Kaza
Publicerad i
#178
Lästid 5 min

För att få gå med i den USA-ledda militäralliansen Nato har den svenska regeringen tvingats krypa för Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. Kryperiet innebär att Socialdemokraterna nu sviker kurderna – i synnerhet de kurder som stridit och dött för att besegra Islamiska Staten (IS/Daesh).

Sveket mot kurderna har skett i två steg: först genom S reträtt gentemot Moderaterna när det gäller anslutningen till Nato, sedan genom reträtten inför Erdoğan genom den uppgörelse som presenterades den 28 juni. Reträtten gentemot M bestod i att Socialdemokraterna ändrade sig i frågan om huruvida Sverige ska gå med i Nato. Så sent som den 8 mars i år var Magdalena Andersson emot en Nato-anslutning. Hon ansåg då att detta skulle destabilisera säkerhetsläget i norra Europa. Men sedan ändrade sig S. Inte på grund av det säkerhetspolitiska läget. Utan på grund av att Moderaterna ville göra Nato-medlemskapet till en valfråga – och S-ledningen var rädda att förlora väljare!

När S väl hade bytt uppfattning i Nato-frågan och ansökt om medlemskap i den USA-ledda militäralliansen tvingades partiet att krypa för den turkiske presidenten Erdoğan – som politiskt står den islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet nära. Och Erdoğan har nu fått igenom sina krav. Detta i form av en uppgörelse i tio punkter mellan de svenska, finska och turkiska regeringarna.

Uppgörelsen med Erdoğan kallas för ”Trilateral memorandum between Turkiye, Finland and Sweden”. Vi vill främst understryka tre av eftergifterna som Socialdemokraterna har gått med på:

1. S-regeringen slopar sitt stöd till de kurdiska organisationerna. Sedan år 2012 har stora delar av nordöstra Syrien, där majoriteten av befolkningen består av kurder, i praktiken varit självstyrande. Det största partiet i regionen heter PYD (Demokratiska unionspartiet). Knutna till detta parti är de väpnade grupperna YPG/YPJ, som spelade en avgörande roll i att bekämpa IS / Daesh.

Tidigare har Socialdemokraterna uttalat sitt stöd för det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien. På många håll i Sverige, bland annat i Umeå, har socialdemokrater samarbetat med kurdiska organisationer för att stötta kurdernas kamp mot IS / Daesh. I en uppgörelse med den partilösa riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh har S även sagt sig vilja ”fördjupa” sitt samarbete med bland annat PYD. Men uppgörelsen med Erdoğan innebär istället att Sverige (och Finland) lovar att sluta stötta dessa kurdiska organisationer (punkt fyra i avtalet).

Kommentar: Det är inte endast Erdoğan i Turkiet som har anledning att fira detta svek från S-regeringen. Även Syriens president Bashar al-Assad har anledning att glädjas.

2. Sverige kommer att slopa sitt stopp för vapenexport till Turkiet. Sverige har inte exporterat vapen till Turkiet sedan 2019. Bakgrunden är att Turkiet inledde en militär offensiv i norra Syrien i oktober 2019 – riktad mot just det kurdiska självstyre som S tidigare har stött.

Men inte nog med detta. Sverige har dessutom lovat att landet även kommer att förändra sitt ramverk när det gäller vapenexport till andra Nato-länder. Sveriges och Finlands vapenexport kommer i fortsättningen att ske i en anda av solidaritet med andra Nato-länder (punkt sju i uppgörelsen med Erdoğan).

Kommentar: Innebörden av detta är att Sverige, med största sannolikhet, inte kommer att kunna stoppa vapenleveranser till något annat Nato-land. Detta oavsett vad landet gör.

3. Sverige ska samarbeta med Turkiet om att utlämna ”terrorister” till Turkiet (punkt åtta i avtalet). Under Erdoğans styre har Turkiets definition av vad som klassas som terrorism breddats avsevärt. Terroristlagarna har bland annat använts för att gripa oppositionspolitiker, främst från det största kurdiska partiet HDP, samt journalister och andra fredliga regimkritiker. Enligt Erdoğan har den svenska regeringen lovat att utlämna 73 individer som den turkiska regeringen anser vara terrorister. Magdalena Andersson har pressats om detta både av Sveriges Radio och under Almedalsveckan, men vägrat att varken bekräfta eller dementera Erdoğans uppgifter. Även justitieminister Morgan Johansson har fått frågor om de utlovade utlämningarna – men vägrat svara. Både Andersson och Johansson har istället gjort allmänna uttalanden om att ”svenska medborgare inte ska utlämnas”.

Kommentar: Stämmer Erdoğans påstående att Sverige lovat att utlämna 73 individer till Turkiet understryker detta djupet av Socialdemokraternas svek mot kurderna.

Sveket från S riskerar att kosta liv – och kommer inte att glömmas

Uppgörelsen med Erdoğan innebär att Socialdemokraterna i Sverige offrar sitt stöd till de kurder som hela världen står i tacksamhetsskuld till på grund av deras kamp mot Islamiska Staten / Daesh. Detta för att Erdoğan ska släppa in Sverige i Nato. S offrar alltså sitt stöd till kurderna för, eventuella, valtaktiska fördelar inför den 11 september. Men egentligen det är värre än så.

Lägger vi samman att S lovat att slopa både stödet till de kurdiska organisationerna och Sveriges stopp för vapenexport till Turkiet är det ingen överdrift att säga följande: Snart kan Turkiet importera vapen från Sverige för att sedan använda dessa mot just det kurdiska självstyret i norra Syrien som S tidigare stödde. Det är alltså inte endast sitt stöd till kurderna som S offrar. S-regeringen offrar även kurderna!Och detta för eventuella taktiska fördelar gentemot Moderaterna i valet…

Frågan måste ställas: Vilka kurder, och andra folk i förskingringen, kan lita på S efter detta svek? Priset för detta kan bli högt för S. En annan fråga som måste ställas är följande: Vilka fler eftergifter är S-regeringen beredd att göra för att Sverige ska gå med i Nato? Innan Nato-medlemskapet är i hamn ska Sverige även ska godkännas av parlamenten i alla Nato-länder. S-regeringen kan alltså tvingas till nya eftergifter. Inte minst av Erdoğan via parlamentet i Turkiet.

Fakta: Kurderna och Turkiet

  • Kurderna är en av världens största folkgrupper som saknar ett eget land. Kurdistan omfattar delar av dagens Turkiet, Irak, Iran och Syrien. Mindre områden med kurdisk befolkning finns även i Armenien och Georgien.
  • Den irakiska delen av Kurdistan åtnjuter ett relativt stort mått av självstyre. Sedan 2012 har den syriska delen av Kurdistan i praktiken varit självstyrande.
  • Det finns ca 40 miljoner kurder i världen. Av dessa bor ca 15 miljoner i Turkiet, där de utgör nästan en femtedel av landets befolkning.
  • I Turkiet finns en lång historia av förtryck mot kurderna. Under långa perioder har kurderna inte ens fått kalla sig för kurder. Fram till in på 1990-talet kallades kurderna officiellt för ”bergsturkar” i Turkiet. Under militärdiktaturen på 1980-talet var även det kurdiska språket förbjudet.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar