Miljö och klimat

Kraftig skärpning av gränsvärdena för PFAS-ämnen

Utter simmar i vattnet
Forskare har upptäckt extremt höga halter av miljöfarliga PFAS-ämnen i jämtländska uttrar.
Lena Lindström
Publicerad i
#178
Lästid 2 min

Uttrar i Jämtland har extremt höga halter av PFAS-ämnen i kroppen. Detta enligt Sveriges Radio (15/7) som citerar en ännu opublicerad studie från Naturhistoriska riksmuseet. PFAS-ämnen lagras i kroppen under lång tid och har en rad negativa hälsoeffekter.

NyA har tidigare skrivit om att uppåt två miljoner svenskar har PFAS-ämnen i dricksvattnet. Halterna var dock låga och låg under gränsvärdena. Den europeiska livsmederssäkerhetsmyndigheten, EFSA, skärpte tidigare i år sin bedömning av hur mycket PFAS som det är säkert att få i sig varje vecka under hela livet utan att det medför hälsorisker.

Mot denna bakgrund har Livsmedelsverket kommit med förslag på nya gränsvärden för PFAS-ämnen i dricksvatten. Idag ligger gränsvärdet på 90 nanogram PFAS-ämnen per liter dricksvatten. Det nya gränsvärdet sätts så strängt som det är möjligt – på endast 4 nanogram per liter. Detta innebär att myndigheterna kan kräva att kommuner med högre halter än 4 nanogram per liter ska vidta åtgärder för att sänka mängden PFAS-ämnen.

Att gränsvärdet sänks så pass mycket understryker hur allvarliga riskerna med PFAS-ämnen bedöms vara.

Fakta: PFAS-ämnen

  • PFAS är en förkortning för ”poly- och perfluorerade alkylsubstanser” och utgör ett samlingsnamn för flera tusen olika syntetiskt framställda ämnen.
  • PFAS-ämnen har använts i en rad produkter sedan 1950-talet. Det rör sig bland annat om brandskum, impregnering av kläder, pappersförpackningar till livsmedel och teflonpannor.
  • Ämnena bryts ned långsamt och lagras därför i kroppen och i naturen under lång tid. Kunskaperna om hälsoriskerna med många PFAS-ämnen är fortfarande bristfälliga. Men ämnena kan vara cancerframkallande och reproduktionsstörande samt leda till leverpåverkan och lägre födelsevikter.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.