Politiska rapporter

Socialtjänsten i Umeå förtjänar bättre ledning – som kan lösa problemen

Socialtjänsten i Umeå
Problemen inom socialtjänsten i Umeå måste lösas. Foto: Davis Kaza
Jan Hägglund
Publicerad i
#179
Lästid 4 min

De maktkamper och den obeslutsamhet som kunnat iakttas inom Socialtjänsten antyder de problem som finns i hela Umeå kommun – i större eller mindre utsträckning. Dessa brister går ut över såväl hjälpsökande som socialsekreterare. Här krävs verkliga förändringar – på högsta nivå. Både bland politiker och chefspersoner.

Kritik mot socialtjänsten

En arbetsmiljökartläggning som kommunen beställt 2020 visade på ett auktoritärt ledarskap, repressalier och tystnadskultur inom socialtjänsten. Dessa problem har bekräftats både av granskningar från lokal media och i skrivelser från tidigare anställda. Inom ”Barn och unga” valde 27 socialsekreterare att inte arbeta med myndighetsutövning under 2021. De slutade, tog ledigt, o s v.

Problemen har speglats i enskilda fall. Under våren 2021 riktade Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) skarp kritik mot politikerna i Individ- och familjenämnden som har ansvaret för socialtjänsten. Kritiken handlade bl a om att en tonårsflicka, som befann sig i en mycket utsatt situation, inte alls fått tillräckligt stöd. Ärendet uppmärksammades i lokala media.

Handläggare byttes. De nya socialsekreterarna ansåg att flickans ärende skötts illa. De ansåg att allvarliga oegentligheter förekommit i handläggningen. Chefer hade undanhållit uppgifter till de politiker som skulle fatta beslut om stödet till flickan, lagstiftning hade frångåtts och en förälder hade utsatts för negativ särbehandling. De nya socialsekreterarna var mycket oroade för flickan. Oron delades av skolan och Bup på den ort flickan vistades.

Cheferna slår tillbaka

I detta läge inledde höga chefer inom socialtjänsten en motoffensiv. På flera plan. Först fråntogs de nya socialsekreterarna ärendet, avstängdes från allt arbete och köptes slutligen ut. Denna brutala behandling underströk och stärkte det auktoritära ledarskapet samt repressalie- och tystnadskulturen inom socialtjänsten.

Cheferna försökte sedan skrämma politikerna. De som leder partierna i kommunfullmäktige kallas gruppledare. Några av dessa skulle träffa en medborgare som också var pappa till ovan nämnda flicka. På ett möte begick högsta chefen flera oförlåtliga övertramp. Dels genom att fråga efter ”syftet” med träffen, dels genom påståenden om ”misstroendeförklaring” mot socialtjänsten samt att ”rättssystemet” ifrågasattes! Chefens verklighetsförankring var borta. Och ingen tjänsteman, chef eller inte, har rätt att fråga om ”syftet” då politiker träffar medborgare! Chefernas agerande borde ha föranlett en formell reprimand.

Splittring inom S stoppar extern granskning

Partiernas gruppledare, inklusive Hans Lindberg (S), enades hösten 2021 om att det krävdes en verklig extern granskning av allt som skett – utförd av en revisionsbyrå. En gruppledare sa följande till media: ”Hela historien har minst tre olika dimensioner som alla bör belysas i en granskning”. Bland de frågor som krävde svar fanns: 1. Själva ärendet som rör flickan – om information undanhållits är detta oerhört allvarligt, 2. Finns generella missförhållanden inom socialtjänsten, 3. Har de socialsekreterare som fråntogs sina uppgifter behandlats korrekt? Men Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden, motsatte sig en extern granskning av sitt revir (socialtjänsten). Detta trots att även han är S-märkt. Tyvärr fick ordförande Lundgren med sig tillräckligt många i nämnden – som formellt beslutar om granskning. Svaren som hade behövts för att börja återbygga förtroendet för socialtjänsten uteblev alltså – beroende på motsättningar inom (S)!

Splittring mellan chefer och politisk nämnd

Lundgrens vägran att efterfölja rekommendationen från alla partiernas gruppledare är häpnadsväckande. Förklaringen kan finnas i Lundgrens oförmåga att hantera socialtjänstens högsta chefer. Dessa har nämligen även angripit politikerna i Individ- och familjenämnden – främst Lundgren själv. Den högsta chefen skriver bland annat följande:
”Ordförandes agerande och styrning av nämnden i enskilda ärenden under myndighetsutövning medför rättsosäker handläggning och otillbörlig påverkan. Vilket påverkar möjligheten att fullfölja socialtjänstens uppdrag… Flera av riskerna har varit kända av kommunledningen, förvaltningen och huvudskyddsombud sedan 2019 kopplat till ordförandes ledarskap och har eskalerat under 2021”.

Andra höga chefer instämmer. Deras anklagelser är extremt allvarliga. Trycket på Lundgren från cheferna är sannolikt hårdare än trycket från det egna partiets gruppledare.

Ser vi sedan till cheferna är det uppenbart att dessa inte inser att de även dömer ut sig själva! De påstår att situationen varit ohållbar sedan 2019. Ändå höll de tyst om alla missförhållanden tills de själva beskrevs som ansvariga för ett auktoritärt ledarskap, repressalier och tystnadskultur! Varken agerandet från Lundgren eller cheferna är acceptabelt.

Extern granskning – och ny ledning

Gruppledare Lindberg kan inte hantera partikamraten Lundgren – utan backar. Ordförande Lundgren kan inte hantera socialtjänstens högsta chefer – utan backar. Alla motsättningar finns kvar – både mellan olika falanger inom (S) och mellan nämndens politiker och socialtjänstens högsta chefer. Även om de tillfälligt dolts inför valet.

Den nödvändiga nystarten för socialtjänsten kräver minst två förändringar:

  • Den externa granskningen genomförs
  • En ny besättning tillsätts – det gäller både nämndsordförande och på högsta chefsnivå.

De hjälpsökande, personalen samt förtroendet för socialtjänsten skulle gynnas. Detta kräver ett majoritetsstyre – som vet vad det vill.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.