Partinytt

Arbetarpartiet och framtidens arbetarrörelse

Bild från arbetarmuseet i Köpenhamn
Ledarna för dagens arbetarrörelse är förlamade. De har till stora delar tagit över arbetsgivarnas och de borgerliga partiernas politik. Därför måste framtidens arbetarrörelse byggas upp.
Veckans Nyheter
Publicerad i
#179
Lästid 3 min

För väldigt många präglas livet av att samhället går bakåt. Klassamhället skapar förtryck på jobbet, i skolan och i boendet. För att få samhället att röra sig framåt måste dagens maktförhållanden förändras. Det är Arbetarpartiets övertygelse att detta är möjligt.

Det är möjligt för knegarna att ta ansvar för produktionen av varor och tjänster om de tillkämpar sig bestämmanderätten på arbetsplatserna; Det är möjligt med jämställdhet mellan kvinnor och män eftersom allas insatser krävs om bestämmanderätten på jobbet ska vinnas; Det är möjligt att övervinna motsättningar mellan svenskar och invandrare (och mellan olika invandrare) eftersom alla har ett gemensamt behov av att försvara välfärdssamhället; Det är möjligt att tillverka tillräckligt med varor och tjänster för en anständig levnadsstandard åt alla, och samtidigt försvara miljö och klimat, genom utvecklandet av en grön industriell produktion.

Men, för att frigöra den väldiga energi och kunskap som finns hos knegarna krävs en ny arbetarrörelse där olika partier inte, som idag, för krig mot varandra i syfte att skaffa sig en monopolställning inom fackföreningarna. Istället krävs att olika partier inom arbetarrörelsen enas bakom målet att fackföreningarna ska bli tillräckligt starka för att kunna förändra maktförhållandena på arbetsmarknaden. Något som i sin tur kommer att demokratisera hela samhället.

Självklart kommer en sådan ”framtidens arbetarrörelse”, där olika politiska riktningar enas bakom större och gemensamma mål, inte att uppstå av sig själv. Det krävs en medveten kraft för att bryta den monopolställning som ett visst parti innehaft under årtionden inom LO-facken.

Ledarna för dagens arbetarrörelse är förlamade

Sverige ligger i topp i Europa både när det gäller antalet miljardärer och antalet skjutningar. Parallella strukturer växer fram och samhället hotas av splittring på grund av integrationspolitikens misslyckande. Skattesänkningarna har drabbat sjukvård, äldreomsorg och andra delar av offentliga sektorn.

Den fria rörligheten för arbete och kapital inom Europa har drabbat löntagarna hårt. Företag har flyttat sin produktion till låglöneländer med svag facklig tradition. Detta har inneburit en trend mot avindustrialisering i bland annat Sverige. Samtidigt har det i praktiken rått fri arbetskraftsinvandring, på arbetsgivarnas villkor, även från länder utanför EU. Den fria rörligheten av arbete och kapital har slagit mot antalet arbetstillfällen, lönenivåer, kollektivavtal och inflytandet på arbetsplatserna.

Men dessa, för både dagens och framtidens löntagare, helt livsavgörande frågor har gårdagens ledare inga svar på. De har aldrig ens rest frågan om gränsöverskridande kollektivavtal och strejker i syfte att försvara eller flytta fram sina medlemmars positioner. Ledarskikten inom S och LO har till stora delar tagit över arbetsgivarnas och de borgerliga partiernas politik. Detta har inneburit försämrad anställningstrygghet och minskade skatteinkomster.

Därför måste framtidens arbetarrörelse byggas upp

I detta krävande arbete välkomnas alla goda krafter. Alla lönearbetare måste enas oavsett om de idag röstar på S, V, SD eller något annat. Solidaritet handlar om att alla löntagare agerar tillsammans, även över landsgränserna, för internationella kollektivavtal i syfte att förändra maktförhållandena mellan arbete och kapital.

De som inser behovet av en ”framtidens arbetarrörelse” måste avsätta tid och energi för att skapa en sådan folkrörelse.

Arbetarpartiet är redo att samarbeta med andra politiska riktningar som drar åt samma håll som vi i denna fråga. Och vi hälsar Dig välkommen som medlem om du vill hjälpa till med detta projekt. I vårt handlingsprogram får du veta mer om vår samhällsanalys, ideologi och politik. Klicka här!

Lämna en kommentar