Inrikes

Rösta emot en regering M+KD+SD+L

Förbered strejk mot fortsatt högerpolitik med S+C

Ulf Kristersson och Magdalena Andersson
Kristerssons gäng stoppas 11 september - med valsedeln. Anderssons gäng stoppas efter 11 september - med strejk om så krävs. Foto: EPP (CC BY 2.0) | Anders Löwdin (CC BY-NC-ND 2.0)
Veckans Nyheter
Publicerad i
#179
Lästid 3 min

Det går inte att rösta för något av de partier som ställer upp i årets riksdagsval. Däremot är det viktigt att du röstar, och att du röstar emot en regering bildad av Ulf Kristersson – baserad på M+KD+SD+L. Detta säger Jan Hägglund, ordförande för Arbetarpartiet.

– Men att rösta emot M+KD+SD+L innebär inte att du röstar för den högerpolitik som Magdalena Anderssons nya regering, baserad på S+C+MP+V, kommer att föra. Det innebär endast att du väljer olika metoder när det gäller att bekämpa två olika regeringsalternativ som båda kommer att angripa välfärdssamhället och öka klyftorna i samhället, fortsätter Jan Hägglund.

– Du som letar efter en ombudsman, i form av ett riksdagsparti, som kan rädda situationen åt dig kommer att bli besviken. Det finns inget sådant parti i riksdagen. Men det fanns det inte heller inför valen 2014 och 2018.

– Problemet med bristen på ”bra” riksdagspartier är alltså inte nytt, säger Hägglund. Det nya är att fler väljare än tidigare har upptäckt detta. Frågan är vad alla dessa, ofta besvikna, ska göra med insikten att det inte finns något riksdagsparti som kommer att rädda situationen.  

Våga se verkligheten

– En sak är säker: Ingen knegare, arbetslös, pensionär eller studerande slipper undan de växande politiska och ekonomiska problemen genom att vända ryggen till verkligheten. Exempelvis genom att röstskolka eller rösta blankt. Detta är bara ett destruktivt uttryck för vanmakt – och hjälper dessutom M och SD, m fl.

Vad vill du säga till röstskolkare?
– Vänd inte ryggen åt verkligheten, våga se den i ansiktet istället! Vågar du se verkligheten i ansiktet upptäcker du att riksdagspartierna har vänt dig ryggen, säger Hägglund.

– Det går 1461 dagar mellan varje val. Det räcker inte längre med att du stoppar tre valsedlar i tre kuvert på valdagen och sedan överlämnar till riksdagspartierna att forma ditt liv under de 1460 dagarna mellan valen. Du måste själv gripa in i händelseutvecklingen och försöka forma ditt liv – även mellan valen, fortsätter Hägglund.

Olika block bekämpas på olika sätt

– Alla som förstår att den politiska kampen måste föras både på valdagen och under de 1460 dagarna mellan valen kommer också att förstå vår uppmaning om hur man ska rösta, menar Hägglund. Det handlar om att använda olika metoder för att bekämpa de olika blocken. Två block som båda kommer att föra en knegarfientlig politik.

Hägglund sammanfattar:
– Den politik som M+SD+KD+L står för bekämpas med valsedeln den 11 september. Den politik som S+C+MP+V står för bekämpas med initiativ på arbetsplatser och i fackföreningar, på torgen och i trappuppgångarna under de 1460 dagar som sedan följer.

– Ingen kommer ifrån den politiska och ekonomiska utvecklingen genom att vända verkligheten ryggen. Det vi måste göra är att gripa tag i verkligheten – även under de 1460 dagarna mellan valen. Det är bara så som vi kan påverka utvecklingen, säger Hägglund.

Hur gör du rent praktiskt för att rösta emot Kristersson?
– I riksdagsvalet kommer jag att stoppa en S-valsedel i ett kuvert och en V-valsedel i ett annat kuvert och blanda kuverten bakom ryggen. Sedan tar jag ett av kuverten och stoppar det i valurnan utan att veta vilken valsedel det blev, säger Hägglund. På det sättet använder jag min rösträtt för att rösta emot Kristersson som statsminister.
– Dagen efter börjar jag skissa på en budkavle om att facket ska kräva kompensation för prishöjningarna i de kommande avtalsförhandlingarna och dessutom göra sig redo att använda strejkvapnet. Arbetsgivarna och regeringen kommer nämligen att fortsätta att motarbeta fackets medlemmar, avslutar Jan Hägglund.

Lämna en kommentar