Politiska rapporter

Ny antifacklig lag i Storbritannien som underlättar strejkbryteri

En rad strejker har svept genom Storbritannien under sommaren. Foto: WSWS
Staffan Marklund
Publicerad i
#180
Lästid 2 min

Den brittiska regeringen har drivit igenom antifacklig lagstiftning som kommer att göra det lättare för arbetsgivare att ta in strejkbrytare.

Under sommaren har Storbritannien skakats av stora strejker inom bland annat järnvägen (NyA 20/6). En rad andra fackföreningar förbereder också för nya konflikter. Bakgrunden är den rekordhöga inflationen. Fackföreningarna tar strid för rejäla lönelyft som kompenserar för prisökningarna.

Det styrande borgerliga Torypartiet är ökända för sin fackföreningsfientliga inställning. Partiet har nu genomdrivit en lagändring som kommer möjliggöra för arbetsgivare att hyra in strejkbrytare via bemanningsföretag för att ersätta anställda som gått ut i strejk. Affärsministern Kwasi Kwarteng beskriver det som ”goda nyheter för samhället och vår ekonomi”.

Landets största fackförbund, UNISON, delar inte den uppfattningen utan planerar att pröva lagen i domstol i hopp om att få den ogiltigförklarad. UNISON menar bland annat att lagändringen bryter emot den 11 artikeln i europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. 

Storbritannien saknar en enhetligt skriven grundlag som andra lagar kan prövas emot. Frågan om vad som är konstitutionellt och inte avgörs istället genom att Högsta domstolen gör en bedömning om vilka lagar och konventioner som bör betraktas ha status som en del av landets juridiska grund, och prövar därefter om en ifrågasätt lagändring bryter emot denna grund. 

Lämna en kommentar