Politiska rapporter

Verklig dödlighet i corona kan vara fyra gånger större

I många länder är det verkliga antalet döda i covid-19 långt större än de officiella siffrorna visar. Foto: Deccan Herald
Frank Pettersson
Publicerad i
#181-182
Lästid 3 min

Alla länders officiella siffror på antalet under coronapandemin åren 2020-2021 är sammantaget 5-6 miljoner. Nu visar forskning att den verkliga siffran på antalet döda i covid-19 kan vara dubbelt så stor, eller till och med fyra gånger större. 

Tidningen Nature har publicerat ett antal olika studier som på olika sätt beräknat överdödligheten under pandemin, för att på så sätt kunna visa på den verkliga kostnaden i form av människoliv. Överdödlighet är ett mått där man jämför alla dödsfall som registrerats med de dödsfall som förväntades inträffa. Eller uttryckt på annat sätt: hur många ”för många” dog jämfört med ett normalår. 

Dessa beräkningar försvåras av en rad omständigheter. Vissa länders siffror är direkt felaktiga. I andra länder har myndigheterna underskattat antalet förväntade dödsfall då de inte tagit med i beräkningarna att befolkningen åldrats. Fler än 100 länder samlar inte in statistik om förväntade och faktiska dödsfall överhuvudtaget. Dessa svårigheter har demografer, datavetare och folkhälsoexperter försökt överkomma för att beräkna pandemins verkliga dödlighet.

Ett av forskarnas syften med beräkningarna är att motverka vilseledande påståenden. Kinas officiella siffra är att knappt 5 000 avlidit i covid-19, vilket många menar är osannolikt. De låga officiella dödstalen i Afrika har underblåst nonsensteorier om att människor i Afrika har genetisk resistens mot sjukdomen och därför inte behöver vaccin…

Då tidningen The Economist använde en datormodell fick de fram en uppskattning att covid-19 inneburit en överdödlighet på mellan 12 och 22 miljoner människor. Det är två till fyra gånger fler än vad de officiella siffrorna visat. Datamodellen The Economist använde identifierade 100 nationella indikatorer som verkade korrelera med överdödlighet. Data togs från 80 länder. Det var bland annat officiella dödstal, omfattningen av covid-19-testning, resultat av antikroppsundersökningar, geografisk latitud och graden av internetcensur. 

Tidningen använde sedan datamodellen på länder med opålitlig officiell statistik. Modellen beräknade exempelvis att Indien haft 5 miljoner dödsfall, 10 gånger fler än landets officiella siffra på 500 000 dödsfall. Denna beräkning har fått stöd i exempelvis urvalsundersökningar av hushåll i Indien. 

Det kanske viktigaste datamodellen visar är att fattigare länder drabbats minst lika hårt i dödsfall per capita som rika länder. Detta trots att dessa fattigare länder har yngre befolkningar än de rika. 

Vissa forskare ifrågasätter metoden med att modellera pandemins kostnad i liv globalt. En försvarare av metoden, Sondre Ulvund Solstad, menar att ”det är bättre att ange ett osäkert tal än att förlita sig på ett mycket exakt tal som är uppenbart falskt”. Sammantaget visar beräkningarna att coronapandemin är den dödligaste sedan influensapandemin 1918-1920 – den som kallades för ”spanska sjukan”.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.