Inrikes

Vi måste försvara sjukvård, skola och äldreomsorg

Sveriges problem ska inte formuleras av den politiska eller ekonomiska eliten

Demonstration till försvar för vården
Under 2019 genomfördes flera större manifestationer mot nedskärningar inom sjukvården. Nu krävs nya protester. Foto: Faksimil SVT
Veckans Nyheter
Publicerad i
#181-182
Lästid 2 min

Inför riksdagsvalet uppmanade Nya Arbetartidningen väljarna att rösta emot det block som bestod av M, SD, KD och L (De Fyras Gäng). Men vi rekommenderade inte väljarna att använda ett visst partis valsedel för att stoppa De Fyras Gäng. Hade vi gjort det skulle många ha tolkat detta som att NyA stödde ett visst parti – eller det block i vilket detta parti ingick. Men vi stödde inget av blocken.

I våra ögon representerade båda blocken Sveriges eliter – den ekonomiska och den politiska. Vi ansåg därför att båda blocken måste bekämpas. Men det skulle vara lättare att bygga upp en folkrörelse mot en S-ledd regering, om denna inledde ett brett angrepp på löntagarna och på välfärdsstaten, än det skulle vara att bygga upp en rörelse mot De fyras gäng.

Nu vann SD, M, KD och L valet och regeringsmakten. För Nya Arbetartidningen innebär detta inte någon passiv väntan på att Kristerssons regering ska falla sönder på grund av inre motsättningar – vilket är (S) hållning. NyA avvisar även de närmast hysteriska undergångsscenarier som, bland annat, den ena av de två L-falangerna ger uttryck för. Dessa undergångsscenarier utgör bara en annan form av passivitet.

För Nya Arbetartidningen är uppgiften densamma idag som före valet. Sveriges problem ska inte formuleras av något av de politiska block som båda representerar den ekonomiska eller politiska eliten. Nu krävs mer resurser till sjukvård, skola och omsorg. Samtidigt måste jobben och välfärden i stort försvaras. Vi kommer att ta initiativ, gärna tillsammans med andra, för att bygga upp den folkrörelse som är nödvändig för att försvara sjukvård, jobb och välfärden i stort.  

I början av 90-talet väntade inte S, passivt, på att den borgerliga regering som bildades av Carl Bildt skulle falla sönder av sig självt. Den 6 oktober 1992, ganska exakt ett år efter valnederlaget, lyckades S och fackföreningarna kalla ut över 200 000 arbetare och tjänstemän i landsomfattande demonstrationer mot de krispaket som den borgerliga regeringen lade fram. Men kraftsamlingen inför dessa manifestationer började nästan omedelbart efter valnederlaget 1991. Denna metod utgör en förebild för alla som vill försöka åstadkomma något idag. 

Lämna en kommentar