Miljö och klimat

1,5-gradersmålet omöjligt att uppnå

Skorstenar som spyr ut rök
Många forskare anser att 1,5-gradersmålet i praktiken är omöjligt att uppnå. Däremot är varje tiondels grad av minskad uppvärmning värd att kämpa för. Foto: Martin Fisch (CC BY 2.0)
Erik Amnell
Publicerad i
#183
Lästid 2 min

Mellan den 6 och 18 november höll FN sin 27:e klimatkonferens (COP27) i Sharm el-Sheikh i Egypten. Konferensen skedde mot bakgrund av att allt fler forskare anser att det s.k. 1,5-gradersmålet är omöjligt att uppnå.

I nuläget ligger den globala uppvärmningen på 1,1ºC. I Parisavtalet, som är ett globalt avtal ämnat att minska klimatutsläppen och som antogs 2016, är målet att den globala uppvärmningen inte skall överstiga 1,5ºC grader.

Den stora frågan är om det målet överhuvudtaget är möjligt att nå. Allt fler forskare tror inte längre på detta. Ungefär 80 procent av världens energiförbrukning kommer från fossila bränslen. För att minska utsläppen krävs alltså att alla länder är villiga att göra radikala förändringar i sin energiproduktion. Men det finns en väldigt liten vilja att minska användningen av fossila bränslen bland världens regeringar.

I år beräknas dessutom utsläppen öka snarare än att minska. Med den nuvarande klimatpolitiken beräknas utsläppen i världen att minska med 1 procent fram till år 2030. Enligt FN:s miljöorgan UNEP måste dock utsläppen minska med 45 procent fram till år 2030 för att 1,5-gradersmålet ska uppnås.

En sak är dock säker: ska utsläppen minska måste de länder som släpper ut störst mängd koldioxid göra de största uppoffringarna. Detsamma gäller på individnivå. De individer som tillhör de rikaste och lever mest flott måste göra den största förändringen i sin livsstil – om utsläppen av växthusgaser ska minska. Varje år av inaktivitet innebär att fler människor riskerar att drabbas av översvämningar och värmeböljor som både kommer att förstöra liv, kultur och natur.

Samtidigt innebär den nuvarande situationen tack och lov inte att mänskligheten är förlorad. Forskarna betonar att varje tiondels grad som temperaturökningen kan hejdas är värd att kämpa för. Alltså måste vi fortsätta kämpa för att inte göra situationen värre än vad den redan är. Alternativet – att ge upp – riskerar att leda till så mycket värre konsekvenser.

Lämna en kommentar