Miljö och klimat

Märklig debatt om åtgärdsprogram för Umeå kommuns klimatmål

Jan Hägglund står i talarstolen på Umeå kommunfullmäktige
En rad partier var kritiska mot Umeå kommuns åtgärdsprogram. Foto: Faksimil Umeå kommun
Patrik Brännberg
Publicerad i
#184
Lästid 3 min

Mötet med Umeå kommunfullmäktige den 28 november inleddes med en 2,5 timmar lång debatt om ett åtgärdsprogram för att minska utsläppen av växthusgaser i Umeå. Förslaget till åtgärdsprogram har fått skarp kritik från lokala miljöorganisationer. Kritiken handlar främst om att de åtgärder som föreslås är för luddiga, redan genomförda och, totalt sett, otillräckliga.

Flera partier i kommunfullmäktige var kritiska till att man inte hade kostnadsberäknat åtgärderna. I programmet fanns inte heller några beräkningar för att visa exakt hur stora effekterna av varje åtgärd skulle vara.

Debatten som följde blev en märklig tillställning. Många, och långa, inlägg betonade allvaret i klimathotet. Samtidigt erkände flera av de ledamöter som stod bakom programmet dess brister.
– Det blev bara en tumme – men det är bättre än ingenting, sa Ellen Ström från Vänsterpartiet om programmet.

En av åtgärderna i handlingsprogrammet handlar om att utveckla metoder för infångande och lagring av koldioxid. Helena Smith (S) sa i debatten att det inte går att uppskatta hur mycket denna åtgärd kommer att kosta – eller hur mycket det kan ge i minskade koldioxidnivåer. Detta eftersom att tekniken är i sin linda.
– Just häri ligger problemet, säger Jan Hägglund, Arbetarpartiets gruppledare. Ett åtgärdsprogram måste bygga på konkreta åtgärder, där både kostnader för åtgärderna och åtgärdernas effekt är tydliga – inte på tekniker som fortfarande är i utvecklingsstadiet.

De partier som yrkade på återremiss hade alla sina egna motiv till detta. Arbetarpartiet ville ha ett skarpare åtgärdsprogram medan exempelvis Sverigedemokraterna i slutändan ville avslå hela åtgärdsprogrammet. De partier som stod bakom programmet menade att en återremiss skulle försena åtgärderna i programmet. Några ledamöter anklagade alla som stödde återremiss att inte bry sig om klimatet. Ett argument mötte kritik.
– För 15 år sedan blev det klart att Umeå kommun bryter mot lagarna vad gäller utsläpp av kvävedioxid, sa Jan Hägglund, Arbetarpartiet. Men sedan dess har Umeå kommuns ledning inte fått ändan ur vagnen vad gäller åtgärder för att minska dessa utsläpp.
– Brådskan när det gäller åtgärdsprogrammet om koldioxidutsläpp beror på att S nu råkat bli överens med V och Mp.
– För Arbetarpartiets del handlar det om att det är viktigare att få till stånd rätt åtgärder, än om att ett bristfälligt program beslutas en eller två månader tidigare, fortsatte Hägglund. Det finns en uppenbar risk att ett luddigt åtgärdsprogram kommer att användas som ett fikonlöv av makthavarna när det blir tydligt att utvecklingen i Umeå går för sakta.
– Precis det har ju hänt när det gäller åtgärderna för att minska kvävedioxidutsläppen.

Efter debatten fanns ett tillräckligt stöd för återremiss. Trots detta antogs åtgärdsprogrammet. Detta på grund av att två ledamöter från SD tryckt på fel knapp och röstat för programmet.  

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.