Politiska rapporter

SD angriper facket och skyddsombuden

Skyddsombudsbricka
SD och regeringspartierna vill inskränka fackens kontroll över skyddsombuden. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Agneta Björk
Publicerad i
#184
Lästid 2 min

De fackliga skyddsombudens vara eller icke vara på arbetsplatserna hotas av den nya regeringen och samarbetspartiet SD. Sverigedemokraterna vill bland annat avskaffa de regionala skyddsombuden och ersätta dessa med ”oberoende arbetsmiljörådgivare” som arbetar under ledning av Arbetsmiljöverket (staten).

Det är arbetsgivarnas ansvar enligt lag att se till att arbetstagare inte skadas eller blir sjuka av sitt arbete men det fungerar inte alltid. Många arbetsgivare har för lite kunskap om arbetsmiljöfrågor. Därför behövs skyddsombud på arbetsplatser och skyddsombuden behöver en facklig grund att stå på. De måste kunna företräda anställda på arbetsplatsen och inte misstänkas gå arbetsgivarnas ärenden. Som skyddsombud måste man kunna ta upp problem utan att vara rädd för repressalier från chefen.

Dagens regler innebär följande:

  • På arbetsplatser med mer än fem anställda ska det finnas skyddsombud.
  • Skyddsombud utses av facket om sådant finns.
  • Regionala skyddsombud utses också av facket och företräder arbetstagare på arbetsplatser där det inte finns några lokala skyddsombud, men bara om det finns fackligt anslutna på arbetsplatsen.
  • De regionala skyddsombuden kostar 200 miljoner kronor årligen, varav drygt hälften är statliga pengar och resten betalas av fackförbunden.

När tidningen Arbetet intervjuade SD-ledaren Jimmy Åkesson innan valet framhöll han att han anser att Socialdemokraterna har en stor indirekt makt över vilka som kan bli regionala skyddsombud. Han menade att det finns en väldigt stark koppling till S och att det är väldigt svårt att vara regionalt skyddsombud om man inte tillhör det partiet. Därför vill alltså SD avskaffa de regionala skyddsombuden och ersätta dessa med statligt anställda ”rådgivare” under ledning av Arbetsmiljöverket. Även när det gäller lokalt utsedda skyddsombud vill Sverigedemokraterna se en förändring, där arbetstagarna, inte facket utser skyddsombuden. Men med tanke på att allt fler arbetsgivare aktivt motarbetar facklig organisering riskerar en sådan förändring att urholka de lokala skyddsombuden.

Av riksdagsdokument får man en bild av att Moderaterna, Liberalerna, och Kristdemokraterna till viss del delar Sverigedemokraternas syn. Att det är facket som har monopol på att utse lokala skyddsombud tycker alla fyra partier är fel. Men inget parti, förutom Sverigedemokraterna, framhåller att det skulle vara den politiska kopplingen till Socialdemokraterna som är problemet.

Det är viktigt att slå vakt om fackens kontroll över de regionala skyddsombuden. Det finns visserligen mycket att kritisera när det gäller hur dagens fackliga ledningar agerar. Men den enda vägen framåt är att kämpa för att rätta till det som är fel. Fackföreningarna är i grunden demokratiska organisationer som ska kontrolleras av dess medlemmar. Däremot kan löntagarna aldrig någonsin tillkämpa sig kontrollen över den statliga myndigheten Arbetsmiljöverket.

Lämna en kommentar