Politiska rapporter

Amazon-anställda i USA kämpar för fackliga rättigheter

Det nybildade facket Amazon Labor Union vann en historisk seger. Foto: Pamela Drew (CC BY-NC 2.0)
Erik Amnell
Publicerad i
#185
Lästid 3 min

I början av april 2022 röstade en majoritet av de 8 000 anställda vid Amazons anläggning i Staten Island för att ansluta sig till fackföreningen Amazon Labor Union. Anläggningen blev därmed det första Amazon-lager som är anslutet till facket. Företaget bestred de anställdas rätt att organisera sig. Men i början av januari i år underkände National Labor Relations Board (liknande svenska Arbetsdomstolen) arbetsgivarens invändningar.

Detta var en historisk seger. Kampen är dock inte över. Enligt de amerikanska arbetsmarknadslagarna ska en arbetsgivare inleda avtalsförhandlingar med en fackförening som vunnit rätten att organisera de anställda på en arbetsplats. Denna process kan dock ta tid. Många arbetsgivare vill dra ut på undertecknandet av ett första kollektivavtal i det längsta. Och Amazon är inget undantag. Företaget hävdar att de kommer att överklaga beslutet då de anser att omröstningen präglats av oegentligheter. De hävdar dels att den myndighet som kontrollerade omröstningen otillbörligt påverkat processen, dels att fackföreningen använt sig av ”skrämseltaktiker” för att övertyga anställda att gå med.

Amazons överklagan ska nu sannolikt hanteras av en arbetsdomstol i Washington DC. Och Amazons VD, Andy Jassy, har sagt till New York Times att företaget även är beredda att ta frågan till en federal domstol.

Undermåliga löner och arbetsförhållanden

Amazon Labor Union grundades i april 2021. Bakgrunden var låga löner och undermåliga arbetsförhållanden. Amazon höjde visserligen de anställdas löner 2018, men ökningen var förhållandevis låg, speciellt i åtanke på den inflation som rådde.

Skadefrekvensen var hög bland de som arbetade i lager, och det fanns klagomål gällande bland annat fikarum som var drabbade av skadedjur, toaletter som inte kunde användas och raster som inte räckte till för att ge anställda som arbetade i extrem hetta möjlighet att dricka vatten. Dessutom saknade arbetsgivaren flexibilitet när det gällde att anpassa arbetstiderna efter vardagslivet vilket föranledde att föräldrar, sjuka eller studerande hade det extra svårt att kombinera vardagslivet med arbetet.

Ledningen inom Amazon såg dessa klagomål som ett hot som måste bekämpas. Och de anställda vittnade också om en hotkultur där de som protesterar riskerar att bli varnade eller i värsta fall avskedade. Enligt Amazon ska olika tvister på arbetsplatsen lösas mellan chefen och den enskilde anställde. Och det krävs inte mycket för att förstå att en enskild anställd inte kan vinna över ett helt företag i en tvist. En anställd som däremot har en kompetent och påläst facklig representant vid sin sida har större möjlighet att göra sin röst hörd och få sin vilja igenom. Detta vet Amazon och det är detta som företaget betraktar som ett hot.

Faktum är att Amazon lägger enorma summor pengar på att förhindra facklig organisering. Enligt siffror från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet betalade Amazon ca 4,3 miljoner dollar till konsulter som bedrev anti-facklig verksamhet bara under 2021.

Detta understryker vilken stor seger de Amazonanställdas rätt att organisera sig fackligt vid anläggningen i Staten Island var. Oberoende om alla de krav som facket ställer på Amazon uppfylls eller ej är en sak säker: facket har visat att de är en kraft att räkna med.

Lämna en kommentar