Kultur

Dikt: Till dig som dras till jämmer och elände

Ljus i slutet av tunneln
Foto: Gary Meulemans / Unsplash.com
Marie Salomonsson
Publicerad i
#185
Lästid 1 min

Tänk om:
det finns hopp
det finns glädje så det räcker till alla
det finns stora möjligheter att göra världen vacker
det finns folk som säger javisst nu gör vi det bara
du är en av dem
den som sitter där bredvid är nog också det
du skulle fråga
den skulle svara YES, LET´S DO IT
ni skulle göra skillnad tillsammans

Lämna en kommentar