Inrikes

Arbetarpartiet och koranbränning

Rasmus Paludan
Rasmus Paludan i samband med koranbränningen den 21 januari. Foto: Tobias Hellsten (CC BY 2.0)
Jan Hägglund
Publicerad i
#186
Lästid 3 min

Arbetarpartiet anser att det är fel att bränna koranen. Arbetarpartiet strävar nämligen efter enighet. Vi strävar efter enighet i försvaret av välfärdsstaten; enighet i kampen för allas rätt till arbete; enighet i motståndet mot Nato; enighet i försvaret av de demokratiska fri- och rättigheterna och enighet i förverkligandet av ett demokratiskt socialistiskt samhälle.

Ska dessa målsättningar kunna förverkligas måste de knegare som har muslimsk tro kämpa sida vid sida med knegare som är ateister, kristna, judar, hinduer, buddister eller har någon annan livsåskådning. Arbetarpartiets strävan efter enighet gör att vi är helt emot att kränka olika religioner genom att bränna skrifter som dessa anser vara heliga. Däremot tar vi oss rätten att kritisera både politiska ideologier och religiösa riktningar – i ord.

Det svenska samhället är sedan lång tid tillbaka segregerat. Ur segregationen har det vuxit fram parallella samhällsstrukturer – strukturer som ofta upprätthålls av grupper som är aktiva motståndare till att muslimer integreras i det svenska samhället. En grupp som aktivt motsätter sig att muslimer integreras i det svenska samhället är Muslimska brödraskapet. Brödraskapet är shariaanhängare. Sharia innebär att hela samhällslivet ska styras av ett visst självutnämnt prästerskaps tolkning av Koranen och andra texter. Sharia innebär tron på en gudomlig lagstiftning – som står över människans lag på grund av sin gudomlighet. Sharia är oförenlig med det svenska demokratiska systemet som bygger på allmänna val till en riksdag i vilken människor stiftar lagar.

Paludan och brödraskapet hjälps åt

Muslimska brödraskapet förtrycker andra muslimer och är uttalade anti-semiter. Det tragi-komiska är att de som bränner Koranen offentligt spelar Muslimska brödraskapet, och andra islamister, rakt i händerna! Då Koranen bränns offentligt blir alla muslimer kränkta – både de som aktivt arbetar för att införa sharia och de muslimer som hittills varit nöjda med svenska lagar. Koranbrännarna bidrar till att skapa en atmosfär där exempelvis Muslimska brödraskapet har lättare att få gehör för parallella samhällsstrukturer baserade på sharia och sitt motstånd mot integrering i det svenska samhället.
Koranbrännarna utger sig för att vara motståndare till islam. I verkligheten stärker de islamisterna. Koranbrännarna och Muslimska brödraskapet hjälps i praktiken åt att sabotera försöken att förbättra den svenska integrationspolitiken.

Koranbrännarnas aktiviteter saboterar även Arbetarpartiets strävan efter enighet mellan knegare med muslimsk tro och knegare som tillhör den svenska majoritetsbefolkningen i försvaret av jobb och välfärd. Koranbrännarna är politiska provokatörer. Koranbrännarna är Arbetarpartiets fiender.

Som alla vet heter den mest kände koranbrännaren i Sverige och Danmark Rasmus Paludan. De koranbränningar som Paludan har genomfört, på allmän plats, har ofta skett utan polistillstånd. Bland annat i Luleå 2022. I sådana hotfulla situationer kan ansvarskännande personer släcka vad som tidigare har utvecklas till bränder i svenska städer. Det som ansvarskännande personer behöver, för att motverka risken att elden sprider sig, är en plasthink på tio till tjugo liter – fylld med vatten.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar