Vetenskap

Postcovid – en osynliggjord folksjukdom?

Ett coronavirus i närbild
Mellan 8-13 procent av alla som insjuknat i covid-19 har fortfarande symptom 3-9 månader efter avslutad infektion. Foto: Fusion Medical Animation / Unsplash.com
Marika Atlegrim
Publicerad i
#189
Lästid 2 min

Postcovid syftar på de kvarvarande symtom som vissa människor kan uppleva under flera månader efter en avslutad covid-infektion. Mörkertalet är stort då det gäller postcovid, men det drabbar oftare kvinnor än män. De drabbade är oftast i åldrarna 22-55 år. Många som drabbats av postcovid anser sig ha blivit dåligt bemötta och osynliggjorda av både politiker och myndigheter.

För den som drabbats av postcovid behöver inte den första infektionen vara så svår, utan personen har ofta endast varit sjuk i sitt hem. Hur många som drabbats är oklart och olika studier kan ge olika svar. En studie i Storbritannien visade att mellan 10-13 procent har kvardröjande symtom efter tolv veckor. Enligt en annan studie, från University of Washington, hade 8 procent kvar symptom som påverkade deras dagliga liv efter så mycket som nio månader.

Symtomen är ofta följande: andfåddhet, hjärt-och kärlkomplikationer, bröstsmärtor, hjärntrötthet, minnesstörningar, långvarig feber, kognitiva problem, huvudvärk, mag-och tarmproblem samt lukt-och smakbortfall. Många som har postcovid upplever en försämring i sina symtom efter fysisk, mental och social aktivitet.

Det är också vanligt att personer med postcovid drabbas av en autoimmun sjukdom som kallas POTS. POTS gör bland annat att pulsen går upp då man ställer sig upp och också ger hjärtklappning. Detta kräver en speciell och försiktig typ av rehabilitering.

Många som drabbats av postcovid upplever sig ha blivit dåligt bemötta och att de inte blir lyssnade på. Under hösten 2020 bildades Svenska Covidföreningen för personer med långtidsbesvär som ett sätt att lyfta fram postcovid-drabbades verklighet. Idag har föreningen flera tusen medlemmar. För många av de som sökt sig till föreningen har postcovid inneburit att deras liv gått i kras. I vissa fall har långa sjukskrivningar inneburit att de blivit av med jobbet.

Samtidigt anser de sig ha blivit osynliggjorda av både Folkhälsomyndigheten och politikerna. Covidföreningen arbetar för att ändra på detta. Den 25 januari lämnade föreningen över sitt förslag till en nationell handlingsplan för postcovid tillsammans med en rad experter och forskare om postcovid.

– Ska vi leva med viruset måste vi kunna hantera dess långtidskonsekvenser, menar Covidföreningen.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.