Politiska rapporter

Rekordstora överbeläggningar inom sjukvården

En operation
Överbeläggningarna på svenska sjukhus nådde rekordnivåer under 2022. Foto: Piron Guillaume / Unsplash.com
Lena Lindström
Publicerad i
#192
Lästid 2 min

Det råder brist på vårdplatser i alla Sveriges regioner, om än i olika utsträckning. Bristen på vårdplatser leder till överbeläggningar. Under 2022 konstaterades den högsta snittsiffran vad gäller överbeläggningar sedan Sveriges kommuner och regioner (SKR) började föra denna typ av statistik år 2013. 

Riksgenomsnittet för överbeläggningar var i fjol 6,7 per 100 disponibla vårdplatser inom den somatiska vården. Detta innebär för varje 100 vårdplatser så fanns det 106,7 vårdtagare (patienter). År 2013 var motsvarande siffra 2,6 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser. Variationerna mellan regionerna är dock stora. Östergötland, Västra Götaland och Västernorrland sticker ut med över 10 överbeläggningar per 100 vårdplatser.

Ett annat mått på överbeläggningarna är utlokaliseringar av vårdplatser, vilket innebär att patienter är inskrivna och vårdas på en annan vårdavdelning än den som egentligen har det medicinska ansvaret. När vårdenheter återkommande arbetar i situationer av överbeläggningar kan detta innebära konsekvenser för patientsäkerheten. Sannolikheten för en vårdskada är 60 procent högre för en patient som vårdas på en utlokaliserad plats jämfört med en vårdplats där personalen har den specifika medicinska kompetensen för patientens sjukdomstillstånd.

Jag har jobbat många år i äldreomsorgen och blir beklämd av denna utveckling. Bristen på vårdplatser skapar en press att skriva ut de äldre och sjuka som vårdas akut på sjukhuset. Ofta får de komma tillbaka till det särskilda boende för snabbt vilket inte är bra. Överrapporteringen från sjukvårdens personal till oss inom äldreomsorgen är viktig för de äldres fortsatta vård och omsorg, men stress och personalbrist innebär att det kan ske missar. Det behövs mer resurser – både till sjukvården och äldreomsorgen.

Lämna en kommentar