Internationellt

Ammunition med utarmat uran kan ge framtida negativa hälsoeffekter i Ukraina

Tre pansarvagnar i sand
Den ukrainska arméen har mottagit leveranser av ammunition med utarmat uran. Även Ryssland har tillgång till ammunitionen. Foto: Faksimil Youtube
Alex Zjukov
Publicerad i
#193
Lästid 2 min

I mars 2023 bekräftade Storbritannien att man levererat pansarbrytande granater som innehåller utarmat uran till Ukraina [New York Times, BBC]. Under september tillkännagav också USA att man kommer att leverera ammunition med utarmat uran för användning i amerikanska Abrams-stridsvagnar [BBC, Politico]. Ryssland har tillgång samma sorts ammunition, men det är oklart om man ännu har använt den i Ukraina.

Utarmat uran användes flitigt av USA i Gulfkriget 1990-91 och i de efterföljande konflikterna i området. Man räknar med att totalt 1200 ton uranammunition användes. Utarmat uran är svagt radioaktivt och dess höga densitet ger den en pansarbrytande effekt. Utarmat uran är dessutom billigt då det är en biprodukt av urananrikningsproduktionen. Problemet med det utarmade uranet är inte främst dess radioaktivtet, som ligger på en låg nivå. Men ämnet kan vara kemiskt giftigt för människor och ha en skadlig inverkan när det förorenar mark och vatten. Exempelvis spannmål och andra livsmedel kan ta upp det giftiga uranet.

Efter krigen i Irak och Kuwait har flera studier gjorts för att se om det fanns ett samband mellan utarmat uran och sjukdomar hos människor. Den största hälsorisken uppstår hos människor som andas in uranpulver – vilket kan hända med soldater som hanterar och avfyrar ammunitionen. Vetenskapliga studier har visat att lungcancer är vanligare bland Gulfkrigsveteraner än hos andra. Ytterligare studier visade att irakiska patienter med leukemi efter Gulfkriget hade högre urannivåer i blodet än friska människor. Man har också visat att antalet irakiska kvinnor som insjuknar i bröstcancer är större efter än före kriget. Den amerikanska militären menar, å sin sida, att det utarmade uranet inte kan kopplas till några hälsoeffekter. FN:s atomenergiorgan, IAEA, varnar dock för farorna vid exponering av utarmat uran. Från IAEA lägger man stor vikt vid att uranet kan ge njurskador.

Ukraina är en av världens största exportörer av jordbruksprodukter. Risken finns att användandet av ammunition med utarmat uran kan förorena den värdefulla bördiga jorden. Detta kan i sin tur leda till en giftpåverkan på miljön och människors hälsa under lång tid framöver. En fortsatt upptrappning av kriget i Ukraina kan få konsekvenser som drabbar Ukrainas befolkning under många år.

Alex Zjukov

Ukraina

Lämna en kommentar