Politiska rapporter

Protester inom pendeltågstrafiken i Stockholm

Protest mot neddragningar på pendeltrafiken i Stockholm
Pendeltågsupproret demonstrerade mot försämringar av pendeltrafiken i Stockholm. Foto: Pendeltågsupproret
Göran Sandberg
Publicerad i
#194
Lästid 2 min

Redan den 1 mars beslutade MTR, som driver lokaltrafiken i Stockholm, att ersätta tågvärdar med övervakningskameror. Detta trots protester från lokförarna – inklusive en vild strejk. Lokförarna ansåg att de inte kunde ansvara för säkerheten på ett tåg som transporterar flera hundra passagerare vid ett och samma tillfälle. Nu har MTR även för avsikt att försämra arbetsvillkoren för stationsvärdarna.

Som en reaktion på detta har en facebookgrupp bildats som heter ”Pendeltågsupproret”. I dagsläget har gruppen 3 100 medlemmar, som utgörs av arga och frustrerade resenärer, men också av politiker, företagare och drabbade tågförare/tågvärdar. Gruppen är aktiv genom att skriva insändare och öppna brev till regionpolitiker. Man har även fört samtal med näringslivet och Stockholms Handelskammare.

Den 14 oktober genomförde Pendeltågsupproret protestaktioner på en rad pendeltågsstationer runt om i Stockholm. Hundratals resenärer visade sitt missnöje med försämringarna av pendeltågstrafiken.

Parallellt har fackföreningen Seko Pendelklubben lanserat en kampanj till försvar för stationsvärdarnas arbetsvillkor med ett manifest som kort och koncist säger: ”Rör inte min stationsvärd”. Pendelklubben har tryckt upp ett flygblad i 10 000 exemplar med rubriken ” Klarar pendeltrågtrafiken mer kaos?” Flygbladet utgår från stationsvärdarnas hotade arbetsvillkor.

Den 24 oktober kommer fackklubben att samlas vid Stockholms Lokaltrafiks huvudkontor för att uppvakta politikerna i trafiknämnden med krav på anständiga arbetsvillkor åt personalen på pendeln.

Seko Pendelklubbens flygblad.

Lämna en kommentar