Politiska rapporter

SL säger upp pendeltågsavtal i förtid efter protester

Pendeltåg på station
SJ tar över pendeltågstrafiken i Stockholm i mars 2024. Foto: Alexander Williamsson (CC BY-SA 4.0)
Göran Sandberg
Publicerad i
#195
Lästid 3 min

SL har sagt upp avtalet med företaget MTR, som drivit pendeltågstrafiken i Stockholm sedan 2016. Bakgrunden till att avtalet med MTR sägs upp beror på omfattande brister i underhållsverksamheten och brist på lokförare.

Detta har i sin tur fått allvarliga störningar på trafiken och påverkat såväl personalen som resenärerna på ett negativt sätt. Under våren försämrades arbetssituationen och servicen ytterligare då MTR drog in de s.k. tågvärdarna. Detta blev droppen för lokförarna som utlyste en tre dagar lång strejk.

Delseger för Pendeltågsupproret

Även resenärerna fick nog. De många störningarna i pendeltågstrafiken ledde till bildandet av det s.k. Pendeltågsupproret. Pendeltågsupproret ser det uppsagda avtalet med MTR som en delseger för den kamp som föreningen har bedrivit. Föreningen skriver på sin Facebook-sida att ”Politiker och övriga beslutsfattare har TVINGATS lyssna på oss alla: modiga lokförare, tågvärdar och resenärer i förening”.

SL och MTR har suttit i förhandlingar under en längre tid för att lösa problemen, men har inte kunnat komma fram till en lösning som tillfredsställer båda parter. Enligt David Lagneholm, vd på SL, väljer parterna tillsammans att avsluta avtalet i förtid. Lagneholm vill betona att MTR bedrivit en trafik av ”godtagbar kvalitet” sedan 2016, men att det senaste dryga året medfört ”betydande problem”.

För MTR:s del innebär hävandet av kontraktet (avtalet) att man tvingas betala 800 miljoner kronor. Enligt överenskommelsen kommer SJ att ta över pendeltågstrafiken från i mars 2024. För de anställda blir övergången till en ny operatör tämligen okomplicerad, då dessa återanställs av den nya operatören SJ.

Facket SEKO Pendelklubben skriver i ett uttalande att de utgår ifrån att anställningsvillkoren blir desamma som tidigare. Om SJ väljer att försämra anställningsvillkoren blir detta en fråga i nya förhandlingar, s.k. inrangeringsförhandlingar, om vad som ska skrivas in i de lokala kollektivavtalen. Det finns dock osäkerhetsfaktorer. Såväl ordföranden som vice ordföranden i Pendelklubben har blivit uppsagda av MTR på grund av arbetsbrist. Facket har begärt en central förhandling i frågan, men vet inte hur bytet från MTR till SJ påverkar detta.

Striden för tågvärdarna går vidare

Att SJ tar över pendeltågstrafiken innebär inte automatiskt att tågvärdarna kommer tillbaka. Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) har sagt att han inte anser att de ska återinföras. SEKO Pendelklubben frågar sig hur Fendert ska få ihop det med behovet av trafiksäkerhet på pendeln och verkar beredda att fortsätta striden. Även Pendeltågsupproret tänker fortsätta striden. ”Vi väntar nu på Anton Fenderts avgång och tågvärdarnas återinförande” skriver de på sin Facebooksida.

Fortsättning följer…

Lämna en kommentar