Politiska rapporter

IS-anhängare arbetar med barn och ungdomar

Beväpnad IS-krigare står intill IS-flagga
Inte lämpliga i verksamheter som omfattar barn och ungdomar.
Staffan Marklund
Publicerad i
#195
Lästid 2 min

Säpo har upprepade gånger varnat för att IS-återvändare kan bidra till våldsbejakande radikalisering, och även direkt rekrytering till terrorism. Trots det har mer än var fjärde återvändare fått arbete där de ansvarar för barn och unga eller hanterar utsatta. Detta enligt en granskning i Expressen.

Det är 83 bekräftade återvändare som Expressen granskat. Av dessa har 21 stycken fått anställning i yrken som medför inflytande över formbara och sårbara. 24 av de 83 har dessutom offentliga arbetsgivare.

I ett antal fall har återvändare fått anställning där de ansvarar för unga och barn, strax efter att de återvänt från att ha stridit för terrorgruppen. En göteborgare fick exempelvis anställning som ungdomshandledare bara månader efter han återvänt från Syrien/Irak. En stockholmare fick anställning inom hemtjänsten samma år som han återvänt och fick arbeta som boendestödjare på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.
Fredrik Hultgren-Friberg, pressekreterare vid Säkerhetspolisen, uppger bland annat följande till Expressen: ”det är naturligtvis en viktig fråga att eventuella individer som utgör säkerhetshot inte arbetar eller ägnar sig åt sådant där man har en plattform för just radikalisering eller rekrytering”.

Säkerhetspolisen har sett att vissa återvändare har fått hög status i Sveriges inhemska våldsbejakande islamistiska miljöer. Både Säpo och flera återvändare själva beskriver att de förts återkommande samtal och andra kontroller av återvändarna.

Flera av återvändarna uppger till Expressen att de ångrar sig, och tar starkt avstånd från tiden de tjänstgjorde åt terroristorganisationen. De beskriver sig själva som ”hjärntvättade” och naiva. Då bara ett fåtal individer av dessa dömts för brott har dock i praktiken bara ett fåtal undantag rehabiliterats och fått sin återfallsrisk undersökt i kontrollerad miljö.

Sverige var ett av de länder i Europa som hade störst antal som reste till Syrien och Irak för att ansluta sig till Islamiska Staten – sett till befolkningens storlek. Sverige har också varit ett av de länder som gjort minst för att ställa återvändarna till ansvar för sina handlingar. En mycket liten andel av återvändarna är lagförda för sin delaktighet i IS folkmord och terror. Detta utgör bakgrunden till varför dessa kan röra sig fritt i samhället – och t.o.m. arbeta med barn, ungdomar och utsatta.

Lämna en kommentar