Politiska rapporter

Kommunal mobiliserar till stöd för Tesla-strejken

Strejkvakter utanför Teslas verkstad i Umeå
Kommunal har erbjudit sig att organisera strejkvakter åt IF Metall.
Tomas Westerström
Publicerad i
#198
Lästid 2 min

Nu uppmanar ett antal Kommunalsektioner sina medlemmar att ställa upp som strejkvakter i Tesla-strejken. Detta är ett mycket välkommet inslag i strejken, som pågått i snart tre månader. Detta utgör ytterligare en uppvisning av solidaritet mellan fackförbunden som även det stora antalet sympatiåtgärder är ett uttryck för.

”Hej kamrat! Nu ska vi tillsammans rigga för att stötta IF Metall i strejken för kollektivavtal”, inleds utskicket till medlemmarna, som sedan följs av uppgifter om hur man anmäler sig som strejkvakt. Utskicket avslutas med orden ”Det är inte endast IF Metalls kamp utan hela arbetarrörelsen, och avgörande för den svenska modellen”. Detta är ett mycket bra initiativ.

Det tål att upprepas hur principiellt viktig strejken mot Tesla är. Strejken har utlösts av att Tesla, som är ökänt världen över för sin antifackliga attityd och brutala personalpolitik, vägrar teckna kollektivavtal.

Skulle Tesla tillåtas att bedriva verksamhet i Sverige utan att teckna kollektivavtal kommer även andra företag inspireras av Teslas exempel. Då riskerar vi en dumpning av löner och villkor som för oss hundra år bakåt i tiden. Strejken är alltså en angelägenhet för alla löntagare.

I Sverige har det under en väldigt lång tid varit glest mellan strejkerna. Därför är det idag få i arbetsför ålder som har erfarenheter av att vara ute i strejk, eller av att vara strejkvakt. Att fackens gräsrötter involveras i denna oerhört viktiga strid är ett steg i helt rätt riktning. Vi kan inte förlita oss på att ett fåtal ombudsmän och förtroendevalda ska ”göra jobbet åt oss”.

Undertecknad har i skrivande stund stått två pass som strejkvakt, och jag rekommenderar alla som har möjlighet att också ta chansen. Anmäl dig som strejkvakt!

Tomas Westerström

Undersköterska

Lämna en kommentar