Internationellt

Namibiska fackliga aktivister i brådskande behov av solidaritet

Marcia Kauatjitotje
Marcia Kauatjitotje i samband med tribunalen om arbetarnas rättigheter.
Veckans Nyheter
Publicerad i
#198
Lästid 5 min

Marcia Kauatjitotje, säkerhetsvakt på säkerhetsföretaget Eagle Night Watch i Namibia, utsätts för trakasserier av sin arbetsgivare efter att ha avslöjat missförhållanden på arbetsplatsen. Eagle Night Watch har systematiskt dumpat löner och arbetsvillkor, underlåtit att anmäla arbetsskador, avskedat kvinnliga anställda som blivit gravida, m.m.

Eagle Night Watch ansvarar för bevakningen vid urangruvan Husab (tidigare Rössing South Mine) som ägs av China General Nuclear Power Group. Gruvan tros kunna bli världens näst största urangruva.

Marcia Kauatjitotje är kassör för Workers United, en organisation som bildats för att försvara arbetarnas rättigheter i en rad olika sektorer inom den namibiska ekonomin. Den 27 och 28 oktober ifjol deltog Kauatjitotje vid en tribunal om de namibiska arbetarnas arbetsförhållanden. Hon och andra arbetare vid Eagle Night Watch vittnade bland annat om följande:

  • Företaget har bestraffat arbetare som valts att representera sina arbetskamrater. Tidigare representanter har avskedats och för närvarande har fyra personer stängts av.
  • Det kinesiska företag som äger urangruvan betalar Eagle Night Watch 17 000 namibiska dollar (ca 9 400 kr) i månaden per säkerhetsvakt. Av dessa pengar går endast 3 500-4 000 namibiska dollar (drygt 2 000 kr) till den anställde.
  • Arbetarna har inte fasta jobb utan korttidskontrakt. Arbetare som får höra att de ”skickas hem ett tag” upptäcker ofta att de i själva verket får sparken.
  • Ingen ersättning betalas ut för arbetsskador, trots att arbetsgivaren gör löneavdrag för arbetsskyddsförsäkring.
  • De anställningsrapporter för positiv särbehandling (Affirmative Action) som krävs enligt lag innehåller alla möjliga falska påståenden och företaget vägrar att låta arbetstagarna se den rapport de har lämnat in.
  • Arbetsgivaren gör avdrag för sociala avgifter som ska finansieras gemensamt av arbetsgivare och arbetstagare, men dessa betalas aldrig in till den ansvariga myndigheten.
  • Arbetsgivaren gör löneavdrag för skatteinbetalningar, men skatten betalas aldrig in. Istället uppmanas arbetarna att registrera sig och betala in skatt hos det namibiska skatteverket – och i praktiken betala två gånger.
  • Kvinnliga arbetare avskedas när de blir gravida.
  • Det finns inget risktillägg trots att säkerhetspersonalen arbetar i en farlig miljö och riskerar att exponeras för uran.

– Vi är anställda för att skydda företagets tillgångar, men vi utför faktiskt annat arbete: reception, fotografering, körning av ambulanser, körning av brandbilar, berättade Kauatjitotje vid tribunalen.
– Det som oroar mig är att detta faktiskt inte är ett säkerhetsarbete. Vi gör saker som vi inte är utbildade för och sedan får vi betalt som ordningsvakter, vilket inte är rättvist.
– Vår arbetsgivare vägrar att erkänna våra lagliga rättigheter och vägrar att erkänna kvinnor. 
– Säkerhetsanställda förväntas också vara brandmän och chaufförer, fortsatte Kauatjitotje.
– Vi är de sista som lämnar den gruvan. Om det sker en olycka eller en explosion eller något, när andra går hem, eller om det är något som gör att folk måste utrymma gruvan, så stannar vi kvar.

Efter att ha korrigerat falska uppgifter i arbetsgivarens rapport om positiv särbehandling stängdes Kauatjitotje av från arbetet med motiveringen att hon ”bringat företaget i vanrykte”. Hon kämpar nu för sitt jobb – och för att trygga försörjningen åt sig själv och sin femåriga dotter. Kauatjitotje riskerar svartlistning, vilket skulle innebära att hon får mycket svårt att få ett nytt jobb.

De anställda vid Eagle Night Watch har försökt få sitt fall prövat hos arbetsmarknadsdepartementet. De rapporterade situationen till den lokale arbetsinspektören, men deras fall begravdes i byråkratin. Arbetarnas uppfattning är att den namibiska regeringen försvarar arbetsgivare och kinesiska företag, inte namibiska arbetare.

De anställda vädjar nu om stöd för att Marcia Kauatjitotje och andra arbetare som avskedats eller stängts av för att de försvarat sina rättigheter ska återfå sina jobb. Nedan följer ett förslag till protestuttalande:

Letter of protest

Dear Sirs,
We support workers’ rights to organize trade unions and to tell the truth about their wages and working conditions without victimization, both in Namibia and internationally.

We demand the immediate reinstatement of Marcia Kauatjitotje who has given evidence on behalf of workers at the recent Labour Tribunal. We also demand the reinstatement of Lourens Sorobeb and the lifting of the suspension of all other workers’ leaders.

All blacklisting of workers must end: workers report they are blacklisted after victimization as Namibia is a small country and worker leaders are known and discriminated against. Such anti-union and anti-worker victimization must stop and all workers must have the fair access to a job.

We demand that all ILO conventions be immediately observed, including:
C87 – Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948
C98 – Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949
C158 – Termination of Employment Convention, 1982 (Ratified 28 Jun. 1996)
C26 – Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928
C131 – Minimum Wage Fixing Convention, 1970
C135 – Workers’ Representatives Convention, 1971
C155 – Occupational Safety and Health Convention, 1981

We ask that the national and local Labour Commissioners in Namibia give full support to the workers in demanding the rights they won against apartheid, and had enacted in law, and to have the Affirmative Action Reports tabled for their discussion and approval.

We support Eagle Night Watch workers’ demand for a permanent job and a living wage, as well as full labour rights to organize and negotiate with the employer.

Protestuttalanden skickas till följande adresser:

Eagle Night Watch Security
pa@eaglenightwatch.com
swakop@eaglenightwatch.com

Arbetsmarknadsminister Utoni Nujoma (via assistent Annemarie Johannes)
Annemarie.Johannes@mol.gov.na

Kommissionär för arbetsrättsliga frågor
Henri.Kassen@mol.gov.na

Vice kommissionär för arbetsrättsliga frågor
Kyllikki.Sihlahla@mol.gov.na

Skicka en kopia på uttalandena till:

Workers International Network
workersinternationalnetwork8@gmail.com

United Front Committee for a Labor Party
Info@ufclp.org

Lämna en kommentar