Miljö och klimat

Luftföroreningar leder till ökad sjukfrånvaro

Luftföroreningar
En ny studie visar på samband mellan luftföroreningar och ökad sjukfrånvaro. Foto: Photoholgic / Unsplash.com
Kerstin Jonsson
Publicerad i
#199
Lästid 1 min

En ny och unik studie från Umeå universitet visar att luftföroreningar innebär att sjukfrånvaron ökar.

Folk är i varierande grad utsatta för skadliga luftföroreningar: hemma, på arbetet och i trafiken. Specifika effekter av sådan exponering är väl belagda i vetenskapliga studier, som exempelvis högre dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Men andra samband är nästan inte alls är studerade.

Umeå universitet har genomfört en studie som undersöker sambandet mellan halten av partiklar och registrerad korttidssjukfrånvaro bland yrkesverksamma vuxna i Stockholm stad. Ingen sådan studie är tidigare publicerad, varken i Sverige eller internationellt.

För första gången kan forskare visa på ett samband mellan sjukfrånvaro från jobbet och ökad förekomst av förorenade partiklar i luften. För varje ökning av partiklar i luften, med 10 mikrogram per kubikmeter, ökar risken för sjukskrivning med 8,5 procent, två till fyra dagar efter exponeringen. Det innebär att man kan beräkna att cirka fyra procent av alla korttidssjukskrivningar i Stockholmhar samband med luftföroreningar.

Johan Sommar, forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet och en av studiens författare, säger att studien fyller en viktig kunskapslucka eftersom detta samband i brist på bra data inte har blivit studerat tidigare.

Lämna en kommentar