Politiska rapporter

Initiativ till manifestationer till stöd för Tesla-strejken

Facklig manifestation i Umeå
En tidigare manifestation som organiserades av Kommunal och andra fackföreningar i Umeå. Foto: Davis Kaza
Veckans Nyheter
Publicerad i
Lästid 2 min

Årsmötena för två av Västerbottens största fackliga sektioner inom Kommunal har tagit beslut om att organisera manifestationer till stöd för Teslastrejken, som pågått i snart fyra månader.

Den 21 och 22 februari höll fackförbundet Kommunals sektioner för regionanställda i Västerbotten samt kommunanställda i Umeå sina respektive årsmöten. Lars-Erik Utberg, måltidsbiträde i Umeå kommun, hade skickat in en motion till årsmötet för Kommunalsektionen i Umeå.

– Motionen krävde att Kommunal i Umeå skulle ta initiativ till en manifestation för att stödja Tesla-strejken, förklarar Lars-Erik Utberg.
– Strejken har pågått i fyra månader. Vi måste bidra till att påminna allmänheten om att strejken inte är över och att göra fler medvetna om varför strejken är så viktig, fortsätter Utberg.
– Tanken är också att Kommunal ska bjuda in andra fackföreningar till stödmanifestationen.

Kommunalsektionen för Umeås kommunanställda antog motionen i sin helhet. Sektionsstyrelsen, som gav motionen sitt stöd, kommenterade den bland annat på följande vis:
”Denna motion definierar ett relevant och aktuellt ämne som berör alla på svensk arbetsmarknad samt skapat svallvågor av engagemang i såväl nordiska som europeiska och internationella fackliga nätverk”.

– På mötet uttrycktes en angelägenhet om att manifestationen ska ske senast under mars månad, säger Lars-Erik Utberg. Detta är viktigt som ett led i att rycka åt sig initiativet i den offentliga debatten om strejken.

Liknande motion på regionanställdas årsmöte

På årsmötet för de regionanställda kommunalarna hade undersköterskan Tomas Westerström skickat in en liknande motion. Även denna motion antogs av årsmötet – men med viss modifikation.

– Styrelsen ansåg att sektionen skulle uppmana Kommunals avdelning för hela Västerbotten att organisera manifestationen, förklarar Tomas Westerström.
– Motiveringen var att detta ska maximera förutsättningarna för en lyckad manifestation. Detta blev även det beslut som togs på mötet.
– Jag är väldigt glad över beslutet på årsmötet, säger Tomas Westerström. Tesla-strejken har lockat fram de fackföreningsfientliga krafterna i Sverige. Längst går tankesmedjan Timbro, som i en rapport presenterar mycket långtgående förslag på att inskränka strejkrätten.
– Att organisera stödmanifestationer handlar därför även om att bekämpa de fackföreningsfientliga krafterna i striden om opinionen, avslutar Westerström.

På båda årsmötena uppmuntrades deltagarna dessutom att ställa upp som strejkvakter vid Teslas verkstad i Umeå.

Lämna en kommentar